Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 1. Palvelujen tuottajahintaindeksit 2015=100, yhteensä (BtoAll), 2. neljännes 2020

Palvelut toimialoittain (CPA 2015) Pisteluku Neljännesvuosimuutos,% Vuosimuutos,%
KOKONAISINDEKSI 105,9 -0,1 0,6
H KULJETUS- JA VARASTOINTIPALVELUT 106,5 1,2 1,3
49 Maaliikenne- ja putkijohtokuljetuspalvelut 105,8 0,3 0,8
49.10 Rautateiden henkilöliikennepalvelut kaukoliikenteessä 89,1 5,0 7,7
49.31 Paikallisliikennepalvelut 95,8 -0,1 -2,4
49.32 Taksien käyttöön liittyvät palvelut 116,6 0,1 3,5
49.39 Muut maaliikenteen henkilöliikennepalvelut, muualle luokittelemattomat 88,2 9,6 5,3
49.41 Tieliikenteen tavaraliikennepalvelut 108,7 0,0 0,6
49.5 Putkijohtokuljetuspalvelut 104,7 0,0 0,0
50 Vesiliikennepalvelut 101,8 1,5 -0,2
50.10 Meri- ja rannikkovesiliikenteen henkilöliikennepalvelut 101,6 13,8 4,5
50.20 Meri- ja rannikkovesiliikenteen tavaraliikennepalvelut 100,2 -3,1 -2,1
52 Varastointi- ja liikennettä avustavat palvelut 108,4 2,9 3,0
52.10 Varastointipalvelut 109,4 -0,7 -0,8
52.21 Maaliikenteeseen liittyvät palvelut 99,4 -1,8 -1,8
52.24 Lastinkäsittelypalvelut 96,9 1,0 -1,0
52.29 Muut liikennettä avustavat palvelut 110,9 4,3 4,9
53 Posti- ja kuriiripalvelut 131,9 1,4 4,9
53.10 Postin yleispalvelut 137,7 2,8 7,0
53.20 Muut posti-, jakelu- ja kuriiripalvelut 107,4 -2,8 -2,3
I MAJOITUS- JA RAVITSEMISPALVELUT 107,7 -1,4 -0,7
55 Majoituspalvelut 105,4 -11,2 -12,0
56 Ravitsemispalvelut 107,8 0,2 1,1
J TIETO- JA VIESTINTÄPALVELUT 103,9 -1,0 -0,8
58 Kustannuspalvelut 111,5 -0,1 2,3
61 Televiestintäpalvelut 100,6 -1,6 -2,6
62 Tietokoneiden ohjelmointi- ja konsultointipalvelut ja niihin liittyvät palvelut 102,9 -1,2 -1,4
63 Tietopalvelut 92,8 -0,1 -1,0
L KIINTEISTÖALAN PALVELUT 106,7 0,1 1,0
68 Kiinteistöalan palvelut 106,7 0,1 1,0
68.2 Omien tai vuokrakiinteistöjen vuokraus- ja hallintapalvelut 106,9 0,2 1,0
68.20A Toimistotilojen vuokrat 104,0 0,1 0,2
68.20B Liiketilojen vuokrat 102,9 -0,4 0,5
68.20.1 Omien tai vuokrakiinteistöjen vuokraus- ja hallintapalvelut 110,4 0,4 1,5
68.31 Kiinteistönvälityspalvelut palkkio- tai sopimusperusteisesti 100,8 -0,7 0,9
M AMMATILLISET, TIETEELLISET JA TEKNISET PALVELUT 105,6 -0,2 0,2
69 Lakiasiainpalvelut ja laskentatoimen palvelut 108,1 0,0 1,8
69.10 Lakiasiainpalvelut 113,2 -0,1 1,8
69.20 Laskentatoimen ja kirjanpidon palvelut sekä tilintarkastuspalvelut; veroneuvontapalvelut 105,5 0,0 1,7
70 Pääkonttorien palvelut; liikkeenjohdon konsultointipalvelut 107,0 -0,4 0,1
70.2 Liikkeenjohdon konsultointipalvelut 107,0 -0,4 0,1
71 Arkkitehtipalvelut ja tekniset palvelut; tekniset testaus- ja analysointipalvelut 103,8 -0,4 -0,4
71.11 Arkkitehtipalvelut 107,7 0,8 4,1
71.12 Tekniset palvelut ja konsulttipalvelut 103,9 -0,6 -0,6
71.2 Tekniset testaus- ja analysointipalvelut 101,6 0,4 -1,0
73 Mainos- ja markkinatutkimuspalvelut 105,2 0,7 0,6
73.1 Mainospalvelut 104,8 0,8 0,4
73.2 Markkina- ja mielipidetutkimuspalvelut 108,5 0,0 2,6
N HALLINTO- JA TUKIPALVELUT 100,2 0,0 0,2
77 Vuokraus- ja leasingpalvelut 93,5 -0,7 -1,1
77.11 Henkilöautojen ja kevyiden moottoriajoneuvojen vuokraus- ja leasingpalvelut 97,1 -0,6 -2,9
77.32 Rakennuskoneiden ja -laitteiden vuokraus- ja leasingpalvelut 93,0 -0,8 -0,8
78 Työvoimapalvelut 105,1 0,4 1,2
78.20 Tilapäisen työvoiman vuokrauspalvelut 105,1 0,4 1,2
80 Turvallisuus-, vartiointi- ja etsiväpalvelut 102,2 1,0 0,8
81 Kiinteistön- ja maisemanhoitopalvelut 107,8 0,6 1,4
81.1 Kiinteistönhoitopalvelut 110,0 0,9 2,3
81.2 Siivouspalvelut 106,5 0,5 0,9
P KOULUTUSPALVELUT 105,9 -0,1 0,2
85 Koulutuspalvelut 105,9 -0,1 0,2
Q TERVEYDENHUOLTO- JA SOSIAALIPALVELUT 113,6 0,4 3,8
86 Terveydenhuoltopalvelut 113,6 0,4 3,8
R TAIDE-, VIIHDE- JA VIRKISTYSPALVELUT 106,1 -0,3 1,6
90 Kulttuuri- ja viihdepalvelut 115,9 0,0 3,4
93 Urheilu-, huvi- ja virkistyspalvelut 101,8 -0,5 0,8
S MUUT PALVELUT 106,6 0,5 1,8
95 Tietokoneiden ja henkilökohtaisten ja kotitaloustavaroiden korjauspalvelut 107,5 0,4 1,1
96 Muut henkilökohtaiset palvelut 106,4 0,5 2,0
96.01 Tekstiili- ja turkistavaroiden puhdistus- ja (kuiva)pesupalvelut 105,3 0,6 3,2
96.02 Kampaamo- ja muut kauneudenhoitopalvelut 106,4 0,5 1,5
96.04 Fyysistä hyvinvointia edistävät palvelut 110,9 0,4 1,7

Lähde: Palvelujen tuottajahintaindeksit 2020, 2. neljännes. Tilastokeskus

Lisätietoja: Ville Markkanen 029 551 3023, pthi.tilastokeskus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jan Nokkala


Päivitetty 24.07.2020

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Palvelujen tuottajahintaindeksit [verkkojulkaisu].
ISSN=1795-3510. 2. vuosineljännes 2020, Liitetaulukko 1. Palvelujen tuottajahintaindeksit 2015=100, yhteensä (BtoAll), 2. neljännes 2020 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 31.1.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/pthi/2020/02/pthi_2020_02_2020-07-24_tau_001_fi.html