Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 3. Palvelujen tuottajahintaindeksit 2015=100, palvelut kotitalouksille (BtoC), 4. neljännes 2018

Palvelut toimialoittain (CPA 2015) Pisteluku Neljännesvuosimuutos,% Vuosimuutos,%
KOKONAISINDEKSI 105,6 0,0 1,7
H KULJETUS- JA VARASTOINTIPALVELUT 99,3 -0,5 -1,1
49 Maaliikenne- ja putkijohtokuljetuspalvelut 96,6 2,3 -2,3
49.10 Rautateiden henkilöliikennepalvelut kaukoliikenteessä 84,9 6,4 -2,1
49.31 Paikallisliikennepalvelut 98,6 0,0 -3,4
49.32 Taksien käyttöön liittyvät palvelut 106,0 7,5 3,4
49.39 Muut maaliikenteen henkilöliikennepalvelut, muualle luokittelemattomat 88,7 -1,0 -11,3
50 Vesiliikennepalvelut 93,6 -12,6 0,8
50.10 Meri- ja rannikkovesiliikenteen henkilöliikennepalvelut 93,6 -12,6 0,8
51 Ilmaliikennepalvelut 112,6 -3,5 2,0
52 Varastointi- ja liikennettä avustavat palvelut 100,2 0,0 -1,0
52.21 Maaliikenteeseen liittyvät palvelut 100,2 0,0 -1,0
53 Posti- ja kuriiripalvelut 129,6 0,0 5,4
53.10 Postin yleispalvelut 129,6 0,0 5,4
I MAJOITUS- JA RAVITSEMISPALVELUT 106,7 -0,2 2,3
55 Majoituspalvelut 122,5 -6,0 9,0
56 Ravitsemispalvelut 105,3 0,4 1,7
J TIETO- JA VIESTINTÄPALVELUT 108,2 1,6 1,8
61 Televiestintäpalvelut 106,1 1,8 0,4
L KIINTEISTÖALAN PALVELUT 107,1 0,3 1,8
68 Kiinteistöalan palvelut 107,1 0,3 1,8
68.2 Omien tai vuokrakiinteistöjen vuokraus- ja hallintapalvelut 107,4 0,4 2,0
68.20.1 Omien tai vuokrakiinteistöjen vuokraus- ja hallintapalvelut 107,4 0,4 2,0
68.31 Kiinteistönvälityspalvelut palkkio- tai sopimusperusteisesti 100,8 -0,3 -1,7
M AMMATILLISET, TIETEELLISET JA TEKNISET PALVELUT 99,2 -0,1 2,3
71 Arkkitehtipalvelut ja tekniset palvelut; tekniset testaus- ja analysointipalvelut 99,2 -0,1 2,3
71.2 Tekniset testaus- ja analysointipalvelut 99,2 -0,1 2,3
N HALLINTO- JA TUKIPALVELUT 100,2 -5,6 6,1
77 Vuokraus- ja leasingpalvelut 97,8 -7,8 7,7
77.11 Henkilöautojen ja kevyiden moottoriajoneuvojen vuokraus- ja leasingpalvelut 97,8 -7,8 7,7
81 Kiinteistön- ja maisemanhoitopalvelut 106,3 0,1 2,5
81.2 Siivouspalvelut 106,3 0,1 2,5
P KOULUTUSPALVELUT 105,4 0,1 4,3
85 Koulutuspalvelut 105,4 0,1 4,3
Q TERVEYDENHUOLTO- JA SOSIAALIPALVELUT 108,5 0,0 3,0
86 Terveydenhuoltopalvelut 108,5 0,0 3,0
R TAIDE-, VIIHDE- JA VIRKISTYSPALVELUT 103,2 0,0 -0,3
90 Kulttuuri- ja viihdepalvelut 111,2 0,3 0,2
93 Urheilu-, huvi- ja virkistyspalvelut 99,8 -0,1 -0,6
S MUUT PALVELUT 104,4 0,6 1,5
95 Tietokoneiden ja henkilökohtaisten ja kotitaloustavaroiden korjauspalvelut 104,8 0,3 2,7
96 Muut henkilökohtaiset palvelut 104,3 0,6 1,4
96.01 Tekstiili- ja turkistavaroiden puhdistus- ja (kuiva)pesupalvelut 104,1 3,2 1,0
96.02 Kampaamo- ja muut kauneudenhoitopalvelut 104,2 0,3 1,4
96.04 Fyysistä hyvinvointia edistävät palvelut 106,5 0,4 1,9

Lähde: Palvelujen tuottajahintaindeksit 2018, 4. neljännes. Tilastokeskus

Lisätietoja: Ville Markkanen 029 551 3023, Satu Sitkiä-Vikholm 029 551 3424, pthi.tilastokeskus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ville Vertanen


Päivitetty 24.01.2019

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Palvelujen tuottajahintaindeksit [verkkojulkaisu].
ISSN=1795-3510. 4. vuosineljännes 2018, Liitetaulukko 3. Palvelujen tuottajahintaindeksit 2015=100, palvelut kotitalouksille (BtoC), 4. neljännes 2018 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 31.1.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/pthi/2018/04/pthi_2018_04_2019-01-24_tau_003_fi.html