Nya uppgifter i denna statistik publiceras på sidan för Studerande och examina.

Publicerad: 15.11.2011

541 900 elever i grundskolan år 2011

Enligt Statistikcentralen fanns det 541 900 elever i grundskolan år 2011. Antalet elever i grundskolan minskade med 0,8 procent från året innan. Av eleverna i grundskolan var 49 procent flickor och 51 procent pojkar. Antalet förskoleelever uppgick till totalt 58 800, av vilka 12 600 fick förskoleundervisning i samband med skolan och 46 200 i samband med dagvård.

Elever i grundskolor efter landskap 2011

Landskap där skolan är belägen Grundskolor som är verksamma Elever totalt Pojkar Flickor
Hela landet totalt 2 870 541 931 277 896 264 035
Fasta Finland totalt 2 847 539 091 276 418 262 673
Nyland 612 152 400 77 795 74 605
Egentliga Finland 242 45 096 23 308 21 788
Satakunta 144 22 098 11 501 10 597
Egentliga Tavastland 102 18 246 9 298 8 948
Birkaland 222 48 375 24 745 23 630
Päijänne-Tavastland 93 19 623 9 903 9 720
Kymmenedalen 106 17 245 8 795 8 450
Södra Karelen 63 12 096 6 117 5 979
Södra Savolax 108 14 267 7 338 6 929
Norra Savolax 133 24 359 12 517 11 842
Norra Karelen 88 15 740 8 077 7 663
Mellersta Finland 152 27 459 13 957 13 502
Södra Österbotten 171 21 236 10 989 10 247
Österbotten 147 18 845 9 752 9 093
Mellersta Österbotten 60 7 752 3 938 3 814
Norra Österbotten 235 49 057 25 504 23 553
Kajanaland 45 7 637 3 842 3 795
Lappland 124 17 560 9 042 8 518
Åland totalt 23 2 840 1 478 1 362
Åland 23 2 840 1 478 1 362

Hösten 2011 antalet grundskolor som var verksamma uppgick till 2 870, dvs. 82 färre än året innan. Kommunen var huvudman för 97 procent av grundskolorna.


Källa: Utbildning. Statistikcentralen

Förfrågningar: Irma Suovirta (09) 1734 3280, Ritva Strandberg (09) 1734 3281, koulutustilastot@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma

Publikationen i pdf-format (220,2 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor


Uppdaterad 15.11.2011

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): För- och grundskoleundervisning [e-publikation].
ISSN=1799-3717. 2011. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 4.12.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/pop/2011/pop_2011_2011-11-15_tie_001_sv.html