Nya uppgifter i denna statistik publiceras på sidan för Studerande och examina.

Publicerad: 15.11.2010

546 400 elever i grundskolan år 2010

Enligt Statistikcentralen fanns det 546 400 elever i grundskolan år 2010. Antalet elever i grundskolan minskade med 1,2 procent från året innan. Av eleverna i grundskolan var 49 procent flickor och 51 procent pojkar.

Elever i grundskolor efter landskap 2010

Landskap där skolan är belägen Grundskolor som är verksamma Elever totalt Pojkar Flickor
Hela landet totalt 2 952 546 423 280 166 266 257
Fasta Finland totalt 2 929 543 582 278 692 264 890
Nyland 538 141 774 72 544 69 230
Östra Nyland 77 11 226 5 689 5 537
Egentliga Finland 244 45 631 23 597 22 034
Satakunta 147 22 426 11 608 10 818
Egentliga Tavastland 106 18 351 9 346 9 005
Birkaland 228 48 190 24 737 23 453
Päijänne-Tavastland 96 19 775 9 972 9 803
Kymmenedalen 106 17 541 8 932 8 609
Södra Karelen 67 12 321 6 250 6 071
Södra Savolax 115 14 704 7 525 7 179
Norra Savolax 141 24 626 12 600 12 026
Norra Karelen 94 16 128 8 293 7 835
Mellersta Finland 159 27 864 14 154 13 710
Södra Österbotten 176 21 276 10 987 10 289
Österbotten 148 18 992 9 839 9 153
Mellersta Österbotten 61 7 926 3 978 3 948
Norra Österbotten 254 49 036 25 435 23 601
Kajanaland 47 7 923 3 970 3 953
Lappland 125 17 872 9 236 8 636
Åland totalt 23 2 841 1 474 1 367
Åland 23 2 841 1 474 1 367

Hösten 2010 antalet grundskolor som var verksamma uppgick till 2 952, dvs. 113 färre än året innan. Kommunen var huvudman för 97 procent av grundskolorna.


Källa: Utbildning 2010. Statistikcentralen

Förfrågningar: Irma Suovirta (09) 1734 3280, Ritva Strandberg (09) 1734 3281, koulutustilastot@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma

Publikationen i pdf-format (220,2 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor


Uppdaterad 15.11.2010

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): För- och grundskoleundervisning [e-publikation].
ISSN=1799-3717. 2010. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 4.12.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/pop/2010/pop_2010_2010-11-15_tie_001_sv.html