Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Omsättning inom servicebranschen 2021, juni

Tabellbilaga 1. Årsförändring av arbetsdagskorrigerad omsättning och volym inom service branschens näringsgrenar, % (TOL 2008)

  Tremånaders årsförändringar, % 1) Kumulativ årsförändring, % 1) Den senaste månadens årsförändring, % 1)
06-08/2018 09-11/2018 12/2018-02/2019 03-05/2019 01-05/2019 05/2019
HIJLMNRS Övriga tjänster totalt Omsättning 4,9 4,5 4,8 5,3 5,0 4,5
Volym 3,9 3,3 3,3 3,9 3,7 3,3
H Transport och magasinering Omsättning 4,5 3,1 4,0 4,8 4,3 4,2
Volym 2,2 0,1 1,1 1,7 1,4 1,3
I Hotell- och restaurangverksamhet Omsättning 4,0 4,3 3,7 4,6 4,3 3,1
Volym 1,6 2,0 0,9 2,3 1,9 1,2
J Informations- och kommunikationsverksamhet Omsättning 4,8 6,9 4,7 6,8 6,6 7,2
Volym 5,0 6,9 4,1 5,1 5,0 5,7
L=68 Fastighetsverksamhet Omsättning 4,4 4,2 7,5 5,4 5,4 3,8
Volym 3,7 3,5 5,6 4,1 4,0 2,7
M Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik Omsättning 6,2 5,9 6,1 5,9 5,9 3,6
Volym 4,6 4,3 3,9 4,6 4,5 3,2
N Uthyrning, fastighetsservice, rese- och andra stödtjänster Omsättning 7,1 4,6 5,2 5,7 5,6 4,4
Volym 5,8 3,6 5,2 5,8 5,8 4,6
R Kultur, nöje och fritid Omsättning 3,3 -1,9 -1,8 -0,2 -1,0 2,0
S Annan serviceverksamhet Omsättning 0,9 3,3 4,8 5,2 5,2 3,2
1) I årsförändringen jämförs värdena för referensperioden med värdena för motsvarande period året innan.

Källa: Omsättning inom servicebranschen, Statistikcentralen

Förfrågningar: Aki Niskanen 029 551 2657, Katja Liukkonen 029 551 3515, palvelut.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 12.7.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättning inom servicebranschen [e-publikation].
ISSN=1799-098X. maj 2019, Tabellbilaga 1. Årsförändring av arbetsdagskorrigerad omsättning och volym inom service branschens näringsgrenar, % (TOL 2008) . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 2.8.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/plv/2019/05/plv_2019_05_2019-07-12_tau_001_sv.html