Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Omsättning inom servicebranschen 2021, juli

Tabellbilaga 1. Årsförändring av arbetsdagskorrigerad omsättning och volym inom service branschens näringsgrenar, % (TOL 2008)

  Tremånaders årsförändringar, % 1) Den senaste månadens årsförändring, % 1)
03-05/2018 06-08/2018 09-11/2018 12/2018-02/2019 02/2019
HIJLMNRS Övriga tjänster totalt Omsättning 4,3 5,1 4,7 5,0 4,3
Volym 3,0 3,9 3,4 3,5 3,0
H Transport och magasinering Omsättning 4,5 4,6 3,2 4,2 3,6
Volym 2,3 2,2 0,2 0,9 0,3
I Hotell- och restaurangverksamhet Omsättning 5,1 3,9 4,4 3,9 5,1
Volym 2,8 1,6 2,1 1,2 2,3
J Informations- och kommunikationsverksamhet Omsättning 0,9 4,8 6,9 4,6 4,6
Volym 1,2 4,9 6,8 4,4 3,9
L=68 Fastighetsverksamhet Omsättning 4,2 5,2 4,6 8,2 4,2
Volym 2,6 3,7 3,0 5,7 2,4
M Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik Omsättning 6,0 6,3 6,5 6,4 6,0
Volym 4,5 4,4 4,6 3,9 4,6
N Uthyrning, fastighetsservice, rese- och andra stödtjänster Omsättning 9,5 7,2 4,8 5,5 5,6
Volym 7,9 6,0 4,2 5,9 6,3
R Kultur, nöje och fritid Omsättning -0,9 3,3 -1,8 -1,8 -3,6
S Annan serviceverksamhet Omsättning 1,4 1,0 3,6 5,2 6,9
1) I årsförändringen jämförs värdena för referensperioden med värdena för motsvarande period året innan.

Källa: Omsättning inom servicebranschen, Statistikcentralen

Förfrågningar: Aki Niskanen 029 551 2657, Katja Liukkonen 029 551 3515, palvelut.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 12.4.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättning inom servicebranschen [e-publikation].
ISSN=1799-098X. februari 2019, Tabellbilaga 1. Årsförändring av arbetsdagskorrigerad omsättning och volym inom service branschens näringsgrenar, % (TOL 2008) . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 23.9.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/plv/2019/02/plv_2019_02_2019-04-12_tau_001_sv.html