Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Omsättning inom servicebranschen 2021, juni

Tabellbilaga 1. Omsättningens årsförändring efter näringsgren, % (TOL 2008)

  Tremånaders årsförändringar, % 1) Kumulativ årsförändring, % 1) Den senaste månadens årsförändring, % 1)
11/2017-01/2018 02-04/2018 05-07/2018 08-10/2018 01-10/2018 10/2018
HIJLMNRS Övriga tjänster totalt 5,4 4,1 4,8 4,8 4,7 6,3
H Transport och magasinering 6,6 4,7 4,7 3,7 4,7 4,5
I Hotell- och restaurangverksamhet 8,3 3,7 4,1 5,2 4,6 6,4
J Informations- och kommunikationsverksamhet 2,6 1,6 2,7 6,4 3,3 7,7
L=68 Fastighetsverksamhet 3,8 4,0 5,0 4,7 4,5 5,8
M Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 6,4 5,8 6,4 7,0 6,6 10,5
N Uthyrning, fastighetsservice, rese- och andra stödtjänster 8,8 8,7 8,3 5,8 7,8 7,5
R Kultur, nöje och fritid 2,1 -0,7 4,3 -3,3 -0,2 -3,7
S Annan serviceverksamhet 2,2 0,3 0,1 2,4 1,0 4,6
1) I årsförändringen jämförs värdena för referensperioden med värdena för motsvarande period året innan.

Källa: Omsättning inom servicebranschen, Statistikcentralen

Förfrågningar: Aki Niskanen 029 551 2657, Katja Liukkonen 029 551 3515, palvelut.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 14.1.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättning inom servicebranschen [e-publikation].
ISSN=1799-098X. oktober 2018, Tabellbilaga 1. Omsättningens årsförändring efter näringsgren, % (TOL 2008) . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 2.8.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/plv/2018/10/plv_2018_10_2019-01-14_tau_001_sv.html