Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Omsättning inom servicebranschen 2021, juni

Revideringar i denna statistik

Uppgifterna i statistiken har reviderats enligt tabellen nedan. Mera information om revideringen finns i punkt 3 i kvalitetsbeskrivningen (endast på finska).

Revidering av årsförändringar av omsättningen inom huvudnäringsgrenar 1)

Näringsgren / referensperiod Årsförändring, % Revidering, procentenhet
1:a offentliggörandet Senaste offentliggörandet (2018-01-12)
HIJLMNRS Övriga tjänster totalt 05/2017 8,9 8,5 -0,4
06/2017 6,5 6,7 0,2
07/2017 7,2 6,0 -1,2
08/2017 7,7 7,3 -0,4
09/2017 5,5 5,3 -0,2
H Transport och magasinering 05/2017 9,2 8,9 -0,3
06/2017 7,4 7,2 -0,2
07/2017 7,4 7,4 0,0
08/2017 7,6 7,5 -0,1
09/2017 5,4 5,3 -0,1
I Hotell- och restaurangverksamhet 05/2017 6,7 4,5 -2,2
06/2017 8,3 7,3 -1,0
07/2017 3,9 2,6 -1,3
08/2017 6,9 6,0 -0,9
09/2017 6,0 5,5 -0,5
J Informations- och kommunikationsverksamhet 05/2017 7,9 8,7 0,8
06/2017 5,5 7,8 2,3
07/2017 4,8 4,1 -0,7
08/2017 5,2 5,6 0,4
09/2017 2,6 2,9 0,3
L=68 Fastighetsverksamhet 05/2017 5,8 6,1 0,3
06/2017 4,1 4,0 -0,1
07/2017 5,7 4,2 -1,5
08/2017 7,0 6,8 -0,2
09/2017 4,3 4,3 0,0
M Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 05/2017 13,4 12,0 -1,4
06/2017 8,4 8,0 -0,4
07/2017 16,1 11,6 -4,5
08/2017 10,7 9,0 -1,7
09/2017 5,9 5,2 -0,7
N Uthyrning, fastighetsservice, rese- och andra stödtjänster 05/2017 9,1 8,1 -1,0
06/2017 9,0 8,5 -0,5
07/2017 9,7 8,6 -1,1
08/2017 10,0 9,3 -0,7
09/2017 11,2 11,1 -0,1
R Kultur, nöje och fritid 05/2017 8,4 7,9 -0,5
06/2017 -0,5 -1,7 -1,2
07/2017 2,0 1,3 -0,7
08/2017 8,0 7,6 -0,4
09/2017 6,0 5,6 -0,4
S Annan serviceverksamhet 05/2017 5,8 4,7 -1,1
06/2017 3,3 2,5 -0,8
07/2017 1,2 -0,7 -1,9
08/2017 3,5 2,6 -0,9
09/2017 2,0 1,2 -0,8
1) Med 1:a offentliggörande avses tidpunkten då uppgiften publicerades första gången. En revidering beskriver skillnaden mellan procentuella årsförändringar i den första och den senaste publiceringen.

Revidering av långsiktiga årsförändringar av omsättningen inom huvudnäringsgrenar

Näringsgren År Genomsnitt 1) Genomsnittet av de absoluta värdena 2)
HIJLMNRS Övriga tjänster totalt 2014 -0,7 0,7
2015 -0,8 0,8
2016 -0,9 0,9
H Transport och magasinering 2014 -0,1 0,4
2015 -0,4 0,4
2016 -0,4 0,5
I Hotell- och restaurangverksamhet 2014 -0,8 0,8
2015 -0,5 0,8
2016 -0,7 0,7
J Informations- och kommunikationsverksamhet 2014 -0,3 0,5
2015 -0,5 0,5
2016 -0,6 0,7
L=68 Fastighetsverksamhet 2014 -0,8 0,9
2015 -1,6 1,6
2016 -1,6 1,6
M Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 2014 -2,0 2,0
2015 -2,0 2,0
2016 -2,1 2,1
N Uthyrning, fastighetsservice, rese- och andra stödtjänster 2014 -1,1 1,2
2015 -0,8 0,8
2016 -1,2 1,2
R Kultur, nöje och fritid 2014 -0,6 0,8
2015 -0,4 0,6
2016 -0,7 0,8
S Annan serviceverksamhet 2014 -0,7 1,0
2015 -1,2 1,2
2016 -0,8 0,8
1) Genomsnittet för åren 2014 och 2015 har beräknats på basis av de uppgifter som reviderats mellan den första och sjunde publiceringsmånaden under statistikåret. Genomsnittet för år 2016 har beräknats när materialen för statistikårets första och sista publikationsmånad färdigställts, då också den officiella årsstatistiken Struktur- och bokslutsstatistik över företag publiceras.
2) Genomsnittet för åren 2014 och 2015 har beräknats på basis av skillnaderna mellan den första och sjunde publiceringsmånaden utgående från de absoluta värdena. Genomsnittet för år 2016 har beräknats på basis av skillnaderna mellan de absoluta värdena för statistikårets första och sista publikationsmånad, då också den officiella årsstatistiken Struktur- och bokslutsstatistik över företag publiceras.

Källa: Omsättning inom servicebranschen, Statistikcentralen

Förfrågningar: Aki Niskanen 029 551 2657, Katja Liukkonen 029 551 3515, palvelut.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Sami Saarikivi


Uppdaterad 12.1.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättning inom servicebranschen [e-publikation].
ISSN=1799-098X. oktober 2017, Revideringar i denna statistik . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 2.8.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/plv/2017/10/plv_2017_10_2018-01-12_rev_001_sv.html