Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Omsättning inom servicebranschen 2020, augusti

Omsättning inom servicebranschen 2010, november

2010
november
Offentliggöranden
Tabeller

Tabellbilagor

Figurer