Tästä tilastosta on olemassa uudempi julkaisu

Tuorein julkaisu: Palvelualojen liikevaihtokuvaaja 2021, kesäkuu

Julkaistu: 15.9.2006

Palvelualojen liikevaihto kasvoi 7,6 prosenttia huhti-kesäkuussa

Palvelualojen liikevaihto oli Tilastokeskuksen mukaan vuoden 2006 toisella neljänneksellä 7,6 prosenttia suurempi kuin vastavana ajanjaksona vuotta aiemmin. Vuoden ensimmäisellä neljänneksellä liikevaihdon lisäys oli 6,2 prosenttia. Palvelualoissa ei ole mukana kaupan toimialoja ja liikevaihto on työpäiväkorjattu poistamalla kalenterista aiheutuvat vaihtelut.

Päätoimialoista nopeinta liikevaihdon kasvu oli kiinteistö-, vuokraus-, tutkimus- ja liike-elämän palveluissa sekä muissa yhteiskunnallisissa ja henkilökohtaisissa palveluissa. Kummallakin päätoimialalla liikevaihto voimistui 9 prosenttia vuoden takaisesta vertailuajankohdastaan. Majoitus- ja ravitsemistoiminnassa liikevaihdon kasvuvauhti jatkui vakaana ollen vuoden toisella neljänneksellä 6,4 prosenttia. Kuljetuksen, varastoinnin ja tietoliikenteen toimialan liikevaihdon kasvuvauhti piristyi edeltävistä vuosineljänneksistä, kasvaen 5,5 prosenttia viime vuoden vastaavasta ajanjaksosta.

Liikevaihdon työpäiväkorjattu vuosimuutos palvelualoilla, kolmen kuukauden keskiarvot, %

 
 
Kolmen kuukauden vuosimuutokset % *
7-9/2005 10-12/2005 1-3/2006 4-6/2006
Palvelualat yhteensä (pl. kauppa) 6,1 7,8 6,2 7,6
- Majoitus- ja ravitsemistoiminta 6,9 5,5 6,8 6,4
- Kuljetus, varastointi ja tietoliikenne 4,1 3,7 3,2 5,5
- Kiinteistö-, vuokraus- ja tutkimus-
palvelut sekä liike-elämän palvelut
9,1 11,8 10,1 9,0
- Muut yhteiskunnalliset ja
henkilökohtaiset palvelut
4,8 6,9 6,9 9,0
*) Kolmen kuukauden vuosimuutoksessa verrataan kolmen tilastokuukauden arvoja vuodentakaisten vastinkuukausien arvoihin.

Lähde: Liiketoiminnan kuukausikuvaajat 2006, kesäkuu. Tilastokeskus

Lisätietoja: Aki Niskanen (09) 1734 2657, palvelut.suhdanne@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Hannele Orjala

Katsaukset
Taulukot

Tietokantataulukot

Liitetaulukot

Kuviot

Päivitetty 15.9.2006

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Palvelualojen liikevaihtokuvaaja [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-0971. kesäkuu 2006. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 3.8.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/plv/2006/06/plv_2006_06_2006-09-15_tie_001.html