Tästä tilastosta on olemassa uudempi julkaisu

Tuorein julkaisu: Palvelualojen liikevaihtokuvaaja 2021, toukokuu

Julkaistu: 12.4.2006

Palvelualojen liikevaihto kasvoi 7,6 prosenttia marras-tammikuussa

Palvelualojen liikevaihto oli Tilastokeskuksen mukaan marraskuun 2005 ja tammikuun 2006 välisenä aikana 7,6 prosenttia suurempi kuin vastaavana ajanjaksona vuotta aiemmin. Edellisellä lokakuuhun 2005 päättyneellä kolmen kuukauden ajanjaksolla liikevaihdon lisäys oli 7 prosenttia. Palvelualoissa ei ole mukana kaupan toimialoja ja liikevaihto on työpäiväkorjattu poistamalla kalenterista aiheutuvat vaihtelut.

Päätoimialoista liikevaihdon kasvuvauhti oli nopeinta kiinteistö-, vuokraus-, tutkimus- ja liike-elämän palveluissa, joissa liikevaihto oli 11,2 prosenttia vuodentakaista suurempi. Majoitus- ja ravitsemistoiminnan liikevaihto kasvoi 6,2 prosenttia. Kuljetuksen, varastoinnin ja tietoliikenteen liikevaihdon kasvu aleni hieman edellisestä kolmen kuukauden ajanjaksosta: kasvua vuodentakaiseen kertyi 4 prosenttia. Muiden yhteiskunnallisten ja henkilökohtaisten palveluiden liikevaihdon kasvu jatkui vakaana, liikevaihdon ollessa 5,2 prosenttia edellisvuoden vastaavaa ajankohtaa suurempi.

Liikevaihdon työpäiväkorjattu vuosimuutos palvelualoilla, kolmen kuukauden keskiarvot, %

 
 
Kolmen kuukauden vuosimuutokset % *
2-4/2005 5-7/2005 8-10/2005 11/2005-1/2006
Palvelualat yhteensä (pl. kauppa) 5,0 5,2 7,0 7,6
- Majoitus- ja ravitsemistoiminta 3,5 5,7 6,4 6,2
- Kuljetus, varastointi ja tietoliikenne 3,3 2,4 4,8 4,0
- Kiinteistö-, vuokraus- ja tutkimus-
palvelut sekä liike-elämän palvelut
7,2 8,7 10,6 11,2
- Muut yhteiskunnalliset ja
henkilökohtaiset palvelut
6,2 4,3 5,3 5,2
*) Kolmen kuukauden vuosimuutoksessa verrataan kolmen tilastokuukauden arvoja vuodentakaisten vastinkuukausien arvoihin.

Lähde: Liiketoiminnan kuukausikuvaajat 2006, tammikuu. Tilastokeskus

Lisätietoja: Aki Niskanen (09) 1734 2657, palvelut.suhdanne@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Hannele Orjala

Katsaukset
Taulukot

Tietokantataulukot

Liitetaulukot

Kuviot

Päivitetty 12.4.2006

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Palvelualojen liikevaihtokuvaaja [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-0971. tammikuu 2006. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 28.7.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/plv/2006/01/plv_2006_01_2006-04-12_tie_001.html