Tästä tilastosta on olemassa uudempi julkaisu

Tuorein julkaisu: Palvelualojen liikevaihtokuvaaja 2021, kesäkuu

Julkaistu: 14.11.2005

Palvelualojen liikevaihto kasvoi 5,5 prosenttia kesä-elokuussa

Palvelualojen liikevaihto oli Tilastokeskuksen mukaan vuoden 2005 kesä-elokuussa 5,5 prosenttia suurempi kuin vastaavana ajanjaksona vuotta aiemmin. Edellisellä toukokuuhun päättyneellä kolmen kuukauden ajanjaksolla liikevaihdon lisäys oli 5,8 prosenttia. Palvelualoissa ei ole mukana kaupan toimialoja ja liikevaihto on työpäiväkorjattu poistamalla kalenterista aiheutuvat vaihtelut.

Päätoimialoista liikevaihdon kasvuvauhti oli voimakkainta kiinteistö-, vuokraus-, tutkimus- ja liike-elämän palveluissa, jonka liikevaihto oli 8,2 prosenttia edellisen vuoden vastaavaa ajankohtaa suurempi. Majoitus- ja ravitsemistoiminnan liikevaihdon kasvu kiihtyi kesä-elokuussa 7,4 prosenttiin. Muiden yhteiskunnallisten ja henkilökohtaisten palveluiden liikevaihto lisääntyi touko-heinäkuussa 4,4 prosenttia edellisvuodesta. Palvelualojen päätoimialoista liikevaihdon kasvu oli hitainta kuljetuksen, varastoinnin ja tietoliikenteen toimialalla, jolla kasvu jäi 3,4 prosenttiin.

Liikevaihdon työpäiväkorjattu vuosimuutos palvelualoilla, kolmen kuukauden keskiarvot, %

 
 
Kolmen kuukauden vuosimuutokset % *
9-11/2004 12/2004-2/2005 3-5/2005 6-8/2005
Palvelualat yhteensä (pl. kauppa) 4,8 6,0 5,8 5,5
- Majoitus- ja ravitsemistoiminta 2,1 3,6 4,6 7,4
- Kuljetus, varastointi ja tietoliikenne 3,3 4,5 2,8 3,4
- Kiinteistö-, vuokraus- ja tutkimus-
palvelut sekä liike-elämän palvelut
6,2 6,6 8,7 8,2
- Muut yhteiskunnalliset ja
henkilökohtaiset palvelut
8,1 7,4 5,0 4,4
*) Kolmen kuukauden vuosimuutoksessa verrataan kolmen tilastokuukauden arvoja vuodentakaisten vastinkuukausien arvoihin.

Lähde: Liiketoiminnan kuukausikuvaajat 2005, elokuu. Tilastokeskus

Lisätietoja: Antti Santaharju (09) 1734 2720, palvelut.suhdanne@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Hannele Orjala

Katsaukset
Taulukot

Tietokantataulukot

Liitetaulukot

Kuviot

Päivitetty 14.11.2005

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Palvelualojen liikevaihtokuvaaja [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-0971. elokuu 2005. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 5.8.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/plv/2005/08/plv_2005_08_2005-11-14_tie_001.html