Tästä tilastosta on olemassa uudempi julkaisu

Tuorein julkaisu: Palvelualojen liikevaihtokuvaaja 2021, heinäkuu

Julkaistu: 15.9.2005

Palvelualojen liikevaihto kasvoi 5,8 prosenttia vuoden 2005 toisella neljänneksellä

Palvelualojen liikevaihto oli Tilastokeskuksen mukaan vuoden 2005 toisella neljänneksellä 5,8 prosenttia suurempi kuin vastaavana ajanjaksona vuotta aiemmin. Kuluvan vuoden ensimmäisellä neljänneksellä liikevaihdon lisäys oli 5,5 prosenttia. Palvelualoissa ei ole mukana kaupan toimialoja ja liikevaihto on työpäiväkorjattu poistamalla kalenterista aiheutuvat vaihtelut.

Päätoimialoista liikevaihdon kasvuvauhti oli voimakkainta huhti-kesäkuussa kiinteistö-, vuokraus-, tutkimus- ja liike-elämän palveluissa, jonka kasvu kiihtyi 9,3 prosenttiin. Majoitus- ja ravitsemistoiminnan liikevaihdon kasvu parani selvästi alkuvuodesta voimistuen 6 prosenttiin. Muiden yhteiskunnallisten ja henkilökohtaisten palveluiden liikevaihto lisääntyi kuluvan vuoden toisella neljänneksellä 4,2 prosenttia edellisen vuoden vastaavasta ajanjaksosta. Palvelualojen päätoimialoista liikevaihdon kasvu oli hitainta kuljetuksen, varastoinnin ja tietoliikenteen toimialalla, jolla kasvu hidastui 2,6 prosenttiin vuoden 2005 toisella neljänneksellä.

Liikevaihdon työpäiväkorjattu vuosimuutos palvelualoilla, kolmen kuukauden keskiarvot, %

 
 
Kolmen kuukauden vuosimuutokset % *
7-9/2004 10-12/2004 1-3/2005 4-6/2005
Palvelualat yhteensä (pl. kauppa) 5,2 5,0 5,5 5,8
- Majoitus- ja ravitsemistoiminta 1,2 3,5 1,9 6,0
- Kuljetus, varastointi ja tietoliikenne 5,0 3,9 3,8 2,6
- Kiinteistö-, vuokraus- ja tutkimus-
palvelut sekä liike-elämän palvelut
6,1 6,2 6,1 9,3
- Muut yhteiskunnalliset ja
henkilökohtaiset palvelut
6,2 7,6 5,8 4,2
*) Kolmen kuukauden vuosimuutoksessa verrataan kolmen tilastokuukauden arvoja vuodentakaisten vastinkuukausien arvoihin.

Lähde: Liiketoiminnan kuukausikuvaajat 2005, kesäkuu. Tilastokeskus

Lisätietoja: Antti Santaharju (09) 1734 2720, palvelut.suhdanne@tilastokeskus.fi

Katsaukset
Taulukot

Tietokantataulukot

Liitetaulukot

Kuviot

Päivitetty 15.9.2005

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Palvelualojen liikevaihtokuvaaja [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-0971. kesäkuu 2005. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 25.9.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/plv/2005/06/plv_2005_06_2005-09-15_tie_001.html