Finlands officiella statistik

Familjer

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
Antalet barn minskar mest i Södra Savolax
31.1.2020
Enligt familjestatistiken 2018 växte sammanlagt 1 037 995 barn upp i barnfamiljer, vilket är 8 341 färre än året innan. Det finns nu 33 805 minderåriga barn som växer upp i familjer, vilket är tre procent färre än för tio år sedan. Den största förändringen i fråga om antalet minderåriga barn har skett i Södra Savolax, där antalet barn har minskat med 20 procent. I Kajanaland har antalet minderåriga barn minskat med 18 procent. Sett till antal finns det flest minderåriga barn i Nyland, 323 103, och antalet har ökat med fem procent från tio år tillbaka. Också i Birkaland och på Åland har förändringen i antalet minderåriga barn varit positiv.

Nästa offentliggörande:
22.5.2020

Beskrivning: Statistiken över familjer sammanställs över personer som enligt Befolkningsregistercentralens befolkningsdatasystem bor i samma bostad. Statistiken omfattar familjer och barnfamiljer och befolkningsuppgifter om dessa. Familjerna klassificeras som gifta par och sambor samt registrerade manliga och kvinnliga par som är barnlösa eller som bor tillsammans med barnen samt familjer med en förälder. Personer räknas som sambor om de bor ihop. I statistiken finns makarnas/föräldrarnas ålder, språk, medborgarskap och födelseland samt varje hemmaboende barns ålder och kön. Som barnfamiljer klassificeras familjer med barn som inte fyllt 18 år.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: barn, barnfamiljer, ensamförsörjarfamiljer, familjer, medborgarskap, ombildade familjer, registrerat partnerskap, samboende, äktenskap.
Statistik efter nyckelord >>>
Förändring: Offentliggörandet av arsöversikten Familjer framflyttas
21.11.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Familjer [e-publikation].
ISSN=1798-3223. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 8.4.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/perh/index_sv.html