Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastosta ei enää tuoteta uusia tietoja.

Liitetaulukko 9. Suomessa haetut hyödyllisyysmallit IPC-lohkon mukaan 2010

IPC-päälohko Kotimaiset hakijat Ulkomaiset hakijat Hakijat yhteensä
Yksityinen henkilö Yritys/yhteisö Yhteensä
Hakemukset yhteensä 262 266 528 31 559
A: Ihmisen perushyödykkeet 54 40 94 9 103
B: Työmenetelmät, kuljetus 34 54 88 3 91
C: Kemia ja metallurgia 5 4 9 2 11
D: Tekstiilit ja paperi 3 14 17 2 19
E: Rakennustekniikka 40 58 98 5 103
F: Koneenrakennus 32 20 52 3 55
G: Fysiikka 13 13 26 3 29
H: Sähkötekniikka 4 26 30 4 34
Tuntematon 77 37 114   114

Lähde: Patentointi 2010. Tilastokeskus

Lisätietoja: Mervi Niemi (09) 1734 3263, Kari-Pekka Niemi (09) 1734 3399, tiede.teknologia@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Leena Storgårds


Päivitetty 3.11.2011

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Patentointi [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-2051. 2010, Liitetaulukko 9. Suomessa haetut hyödyllisyysmallit IPC-lohkon mukaan 2010 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 29.3.2020].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/pat/2010/pat_2010_2011-11-03_tau_009_fi.html