Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Studiegången för nya gymnasiestuderande (riktad till ungdomar) före utgången av år 2015

Startår Nya gymnasiestuderande totalt Antal som avlagt studentexamen av 2015 Nya manliga studerande Antal män som avlagt studentexamen av 2015 Nya kvinnliga studerande Antal kvinnor som avlagt studentexamen av 2015
    %     %     %
2000 37 709 33 499 88,8 15 883 13 724 86,4 21 826 19 775 90,6
2001 36 957 32 842 88,9 15 580 13 529 86,8 21 377 19 313 90,3
2002 35 695 31 736 88,9 15 307 13 399 87,5 20 388 18 337 89,9
2003 36 714 32 570 88,7 15 764 13 719 87,0 20 950 18 851 90,0
2004 36 020 32 036 88,9 15 497 13 514 87,2 20 523 18 522 90,2
2005 35 065 31 225 89,0 15 243 13 376 87,8 19 822 17 849 90,0
2006 35 007 31 126 88,9 14 872 13 065 87,8 20 135 18 061 89,7
2007 34 510 30 683 88,9 14 436 12 705 88,0 20 074 17 978 89,6
2008 34 793 31 135 89,5 14 770 13 161 89,1 20 023 17 974 89,8
2009 34 064 30 366 89,1 14 509 12 787 88,1 19 555 17 579 89,9
2010 33 705 30 118 89,4 14 472 12 766 88,2 19 233 17 352 90,2
2011 32 897 29 358 89,2 14 194 12 493 88,0 18 703 16 865 90,2
2012 32 183 25 919 80,5 13 758 11 019 80,1 18 425 14 900 80,9

Källa: Utbildningsstatistik, Statistikcentralen

Förfrågningar: Anna Loukkola 029 551 3678, koulutustilastot@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 17.3.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Studiernas gång [e-publikation].
ISSN=1799-1013. 2015, Tabellbilaga 1. Studiegången för nya gymnasiestuderande (riktad till ungdomar) före utgången av år 2015 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 2.2.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/opku/2015/opku_2015_2017-03-17_tau_001_sv.html