Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Studiegången för nya gymnasiestuderande (riktad till ungdomar) före utgången av år 2013

Startår Nya gymnasiestuderande totalt Antal som avlagt studentexamen Nya manliga studerande Antal män som avlagt studentexamen Nya kvinnliga studerande Antal kvinnor som avlagt studentexamen
    %     %     %
2000 37 709 33 488 88,8 15 883 13 719 86,4 21 826 19 769 90,6
2001 36 957 32 822 88,8 15 580 13 519 86,8 21 377 19 303 90,3
2002 35 695 31 715 88,8 15 307 13 392 87,5 20 388 18 323 89,9
2003 36 714 32 543 88,6 15 764 13 706 86,9 20 950 18 837 89,9
2004 36 020 31 997 88,8 15 497 13 492 87,1 20 523 18 505 90,2
2005 35 065 31 175 88,9 15 243 13 352 87,6 19 822 17 823 89,9
2006 35 007 31 048 88,7 14 872 13 024 87,6 20 135 18 024 89,5
2007 34 510 30 555 88,5 14 436 12 656 87,7 20 074 17 899 89,2
2008 34 793 31 001 89,1 14 770 13 089 88,6 20 023 17 912 89,5
2009 34 064 29 985 88,0 14 509 12 601 86,8 19 555 17 384 88,9
2010 33 705 26 815 79,6 14 472 11 394 78,7 19 233 15 421 80,2

Källa: Utbildningsstatistik, Statistikcentralen

Förfrågningar: Mika Witting 029 551 3571, koulutustilastot@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala


Uppdaterad 19.3.2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Studiernas gång [e-publikation].
ISSN=1799-1013. 2013, Tabellbilaga 1. Studiegången för nya gymnasiestuderande (riktad till ungdomar) före utgången av år 2013 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 4.2.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/opku/2013/opku_2013_2015-03-19_tau_001_sv.html