Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 2. Studiegången för nya studerande i yrkesutbildning (riktad till ungdomar) före utgången av år 2012

Startår Nya studerande i grundläggande yrkesutbildning totalt Antal som avlagt yrkesexamen Nya manliga studerande Antal män som avlagt yrkesexamen Nya kvinnliga studerande Antal kvinnor som avlagt yrkesexamen
    %     %     %
2000 50 552 39 276 77,7 25 941 19 377 74,7 24 611 19 899 80,9
2001 48 330 37 602 77,8 24 938 18 790 75,3 23 392 18 812 80,4
2002 46 815 36 060 77,0 24 216 18 093 74,7 22 599 17 967 79,5
2003 46 000 34 980 76,0 24 084 17 778 73,8 21 916 17 202 78,5
2004 48 482 36 908 76,1 25 174 18 711 74,3 23 308 18 197 78,1
2005 48 041 36 343 75,6 24 792 18 459 74,5 23 249 17 884 76,9
2006 48 705 36 925 75,8 25 399 19 091 75,2 23 306 17 834 76,5
2007 48 247 36 134 74,9 24 925 18 658 74,9 23 322 17 476 74,9
2008 48 336 35 165 72,8 24 965 18 335 73,4 23 371 16 830 72,0
2009 50 671 32 564 64,3 26 131 16 986 65,0 24 540 15 578 63,5

Källa: Utbildningsstatistik, Statistikcentralen

Förfrågningar: Suvi Vainio 09 1734 2915, koulutustilastot@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala


Uppdaterad 20.3.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Studiernas gång [e-publikation].
ISSN=1799-1013. 2012, Tabellbilaga 2. Studiegången för nya studerande i yrkesutbildning (riktad till ungdomar) före utgången av år 2012 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 2.2.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/opku/2012/opku_2012_2014-03-20_tau_002_sv.html