Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 3. Studiegången för nya studerande i yrkeshögskoleutbildning före utgången av år 2010, ungdomsutbildning

Startår Nya studerande i yrkeshögskoleutbildning totalt Antal som avlagt yrkeshögskoleexamen Nya manliga studerande Antal män som avlagt yrkeshögskoleexamen Nya kvinnliga studerande Antal kvinnor som avlagt yrkeshögskoleexamen
    %     %     %
1995 8 361 6 072 72,6 4 139 2 704 65,3 4 222 3 368 79,8
1999 25 888 18 789 72,6 11 555 7 284 63,0 14 333 11 505 80,3
2000 26 091 18 803 72,1 11 595 7 342 63,3 14 496 11 461 79,1
2001 26 223 18 719 71,4 11 546 7 092 61,4 14 677 11 627 79,2
2002 28 526 19 104 67,0 13 412 7 630 56,9 15 114 11 474 75,9
2003 28 776 18 719 65,1 13 347 7 299 54,7 15 429 11 420 74,0
2004 29 332 18 243 62,2 13 190 6 656 50,5 16 142 11 587 71,8
2005 29 053 15 837 54,5 13 141 5 286 40,2 15 912 10 551 66,3
2006 28 531 11 485 40,3 13 045 3 104 23,8 15 486 8 381 54,1
2007 28 329 4 877 17,2 13 037 973 7,5 15 292 3 904 25,5

Källa: Utbildningsstatistik 2012, Statistikcentralen

Förfrågningar: Anna Loukkola 09 1734 3678, koulutustilastot@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 20.3.2012

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Studiernas gång [e-publikation].
ISSN=1799-1013. 2010, Tabellbilaga 3. Studiegången för nya studerande i yrkeshögskoleutbildning före utgången av år 2010, ungdomsutbildning . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 2.2.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/opku/2010/opku_2010_2012-03-20_tau_003_sv.html