Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 2. Studiegången för nya studerande i yrkesutbildning (riktad till ungdomar) före utgången av år 2010

Startår Nya studerande i grundläggande yrkesutbildning totalt Antal som avlagt yrkesexamen Nya manliga studerande Antal män som avlagt yrkesexamen Nya kvinnliga studerande Antal kvinnor som avlagt yrkesexamen
    %     %     %
2000 50 552 38 563 76,3 25 941 19 043 73,4 24 611 19 520 79,3
2001 48 330 36 760 76,1 24 938 18 395 73,8 23 392 18 365 78,5
2002 46 815 35 147 75,1 24 216 17 665 72,9 22 599 17 482 77,4
2003 46 000 33 839 73,6 24 084 17 223 71,5 21 916 16 616 75,8
2004 48 482 35 564 73,4 25 174 18 092 71,9 23 308 17 472 75,0
2005 48 041 34 720 72,3 24 792 17 708 71,4 23 249 17 012 73,2
2006 48 705 34 591 71,0 25 399 18 019 70,9 23 306 16 572 71,1
2007 48 247 31 009 64,3 24 925 16 116 64,7 23 322 14 893 63,9

Källa: Utbildningsstatistik 2012, Statistikcentralen

Förfrågningar: Anna Loukkola 09 1734 3678, koulutustilastot@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 20.3.2012

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Studiernas gång [e-publikation].
ISSN=1799-1013. 2010, Tabellbilaga 2. Studiegången för nya studerande i yrkesutbildning (riktad till ungdomar) före utgången av år 2010 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 2.2.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/opku/2010/opku_2010_2012-03-20_tau_002_sv.html