Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 3. Studiegången för nya studerande i yrkeshögskoleutbildning före utgången av år 2009, ungdomsutbildning

Startår Nya studerande i yrkeshögskoleutbildning totalt Antal som avlagt yrkeshögskoleexamen Nya manliga studerande Antal män som avlagt yrkeshögskoleexamen Nya kvinnliga studerande Antal kvinnor som avlagt yrkeshögskoleexamen
    %     %     %
1995 8 361 6 041 72,3 4 139 2 685 64,9 4 222 3 356 79,5
1999 25 888 18 668 72,1 11 555 7 217 62,5 14 333 11 451 79,9
2000 26 091 18 651 71,5 11 595 7 266 62,7 14 496 11 385 78,5
2001 26 223 18 521 70,6 11 546 6 976 60,4 14 677 11 545 78,7
2002 28 526 18 733 65,7 13 412 7 402 55,2 15 114 11 331 75,0
2003 28 776 17 840 62,0 13 347 6 746 50,5 15 429 11 094 71,9
2004 29 332 16 137 55,0 13 190 5 330 40,4 16 142 10 807 66,9
2005 29 053 11 501 39,6 13 141 2 969 22,6 15 912 8 532 53,6
2006 28 531 4 876 17,1 13 045 864 6,6 15 486 4 012 25,9

Källa: Utbildningsstatistik 2011, Statistikcentralen

Förfrågningar: Anna Loukkola (09) 1734 3678, koulutustilastot@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 15.3.2011

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Studiernas gång [e-publikation].
ISSN=1799-1013. 2009, Tabellbilaga 3. Studiegången för nya studerande i yrkeshögskoleutbildning före utgången av år 2009, ungdomsutbildning . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 2.2.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/opku/2009/opku_2009_2011-03-15_tau_003_sv.html