Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

3. Studiegången för nya studerande i yrkeshögskoleutbildning före utgången av år 2008, ungdomsutbildning

Startår Nya studerande i yrkeshögskoleutbildning totalt Antal som avlagt yrkeshögskoleexamen Nya manliga studerande Antal män som avlagt yrkeshögskoleexamen Nya kvinnliga studerande Antal kvinnor som avlagt yrkeshögskoleexamen
    %     %     %
1995 8 361 5 958 71,3 4 139 2 652 64,1 4 222 3 306 78,3
1999 25 888 18 380 71,0 11 555 7 091 61,4 14 333 11 289 78,8
2000 26 091 18 359 70,4 11 595 7 127 61,5 14 496 11 232 77,5
2001 26 223 18 178 69,3 11 546 6 807 59,0 14 677 11 371 77,5
2002 28 526 17 846 62,6 13 412 6 828 50,9 15 114 11 018 72,9
2003 28 776 15 776 54,8 13 347 5 429 40,7 15 429 10 347 67,1
2004 29 332 11 744 40,0 13 190 3 060 23,2 16 142 8 684 53,8
2005 29 053 4 993 17,2 13 141 860 6,5 15 912 4 133 26,0

Källa: Utbildningsstatistik 2010, Statistikcentralen

Förfrågningar: Annika Latva-Äijö (09) 1734 3273, koulutustilastot@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 20.05.2010

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Studiernas gång [e-publikation].
ISSN=1799-1013. 2008, 3. Studiegången för nya studerande i yrkeshögskoleutbildning före utgången av år 2008, ungdomsutbildning . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 9.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/opku/2008/opku_2008_2010-05-20_tau_003_sv.html