Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 3.6.2016

Bruttonationalprodukten ökade med 0,6 procent från föregående kvartal

Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter ökade volymen 1) av bruttonationalprodukten under januari–mars med 0,6 procent från föregående kvartal. Jämfört med första kvartalet 2015 ökade den arbetsdagskorrigerade bruttonationalprodukten med 1,6 procent.

Bruttonationalprodukten efter kvartal till 2010 års priser (md euro)

Bruttonationalprodukten efter kvartal till 2010 års priser (md euro)

Under sista kvartalet 2015 ökade bruttonationalprodukten enligt de reviderade uppgifterna med 0,5 procent från föregående kvartal (var 0,1 %) och med 1,2 procent från året innan (var 0,6 %).

Exportvolymen minskade under första kvartalet med 1,1 procent från föregående kvartal och med 2,6 procent från året innan. Importen minskade med 1,8 procent från föregående kvartal och med 2,2 procent från året innan.

Volymen av den privata konsumtionen ökade under första kvartalet med 0,6 procent jämfört med föregående kvartal och med 1,7 procent från året innan. Den fasta bruttoinvesteringen ökade med 0,4 procent från föregående kvartal och med 0,2 procent från året innan.


1) Med volym avses uppgift där inverkan av prisförändringar har eliminerats. Volymerna till priserna för referensåret 2010 har angivits i förhållande till 2010 års prisnivå i löpande priser (euro). Förändringsprocenterna från motsvarande kvartal året innan har beräknats på basis av den arbetsdagskorrigerade tidsserien och förändringsprocenterna från föregående kvartal på basis av den säsongrensade tidsserien.

Källa: Nationalräkenskaper 2016, 1:a kvartalet. Statistikcentralen

Förfrågningar: Samu Hakala 029 551 3756, Veli-Pekka Karvinen 029 551 2667, kansantalous.suhdanteet@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen

Publikationen i pdf-format (280,8 kB)

Översikter
Tabeller

Tabeller i databaser

Revideringar i denna statistik

Uppdaterad 3.6.2016

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Nationalräkenskaper, kvartalsvis [e-publikation].
ISSN=1797-9757. 1:a kvartalet 2016. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 27.11.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ntp/2016/01/ntp_2016_01_2016-06-03_tie_001_sv.html