Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 3. Revideringen av volymändringarna i export

  2009
4:e kvartalet
2010
1:a kvartalet
2010
2:a kvartalet
2010
3:e kvartalet
Den säsongrensade förändringen från föregående kvartal, % 8.9.2010 10.5 -13.1 12.6 .
9.12.2010 10.8 -12.9 13.5 -0.1
Arbetsdagskorrigerad förändring från året innan, % 8.9.2010 -8.4 -5.0 6.1 .
9.12.2010 -8.4 -5.0 7.5 9.4

Källa: Nationalräkenskaper 2010, 3:e kvartalet. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pasi Koikkalainen (09) 1734 3332, Samu Hakala (09) 1734 3756, Samu Hakala (09) 17343756, kansantalous.suhdanteet@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ari Tyrkkö


Uppdaterad 9.12.2010

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Nationalräkenskaper, kvartalsvis [e-publikation].
ISSN=1797-9757. 3:e kvartalet 2010, Tabellbilaga 3. Revideringen av volymändringarna i export . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 29.11.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ntp/2010/03/ntp_2010_03_2010-12-09_tau_003_sv.html