Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 1.11.2006

Maatalouden tuottajahinnat nousevat tänä vuonna

Maatalouden tuottajahintojen arvioidaan nousevan tänä vuonna keskimäärin 3,2 prosenttia vuoteen 2005 verrattuna. Tiedot perustuvat Tilastokeskuksen laskemaan hintaindeksiennusteeseen.

Tuottajahintojen nousu johtuu kasvituotoksen 3,6 prosentin ja eläintuotoksen 3,0 prosentin kallistumisesta. Kasvituotteiden hinnoista eniten nousevat viljat lähes 8 prosenttia ja vihannekset yli seitsemän prosenttia. Kauran, rukiin ja rypsin hinnat ovat nousseet vuodessa lähes 20 %. Perunan hinta jäänee noin kaksitoista prosenttia viime vuotta alemmaksi. Eläintuotoksen hintoja nostavat eniten turkisnahat, joiden hinnat ovat nousseet vuodessa lähes 30 prosenttia. Naudan lihan hinta nousee kolmisen prosenttia, mutta sianlihan hinta laskenee yli kaksi prosenttia. Maidon hinta laskenee yli kaksi prosenttia. Maidon osuus koko indeksin painosta on kolmannes. Ilman turkistuotantoa maatalouden tuottajahinnat olisivat lähes vuoden 2005 tasolla.

Maatalouden tuottajahintaindeksi (2000=100), indeksiennuste 2006

  Pisteluku
2006, ennuste
Ennustettu vuosimuutos, %
2005 - 2006
Yhteensä 102,0 3,2
Yhteensä (pois lukien turkikset) 99,4 0,3
Kasvituotos 103,1 3,6
Eläintuotos 101,5 3,0
Eläintuotos (pois lukien turkikset) 97,3 -1,7

Maatalouden tuottajahintaindeksi ja maatalouden tuotantovälineiden ostohintaindeksi ovat indikaattoreita, jotka mittaavat maataloustuotteiden ja -tuotantopanosten hintakehitystä viljelijöiden näkökulmasta. Maatalouden hintaindeksien perusvuosi on 2000, jota merkitään luvulla 100. Tilastokeskus laskee maatalouden vuosihintaindeksiennusteen EU:n tilastovirastolle Eurostatille kerran vuodessa lokakuun loppuun mennessä. Vuoden 2006 lopulliset vuosihintaindeksit julkaistaan toukokuussa 2007.

Lähde: Maatalouden tuottajahintaindeksi 2000=100. Tilastokeskus

Lisätietoja: Pentti Wanhatalo (09) 1734 3466, Jenni Taskinen (09) 1734 3487, kui.tilastokeskus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Kari Molnar

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot


Päivitetty 1.11.2006

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Maatalouden tuottajahintaindeksi [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-6529. 2006. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 27.1.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/mthi/2006/mthi_2006_2006-11-01_tie_001.html