Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

1. Johdanto

Suomalaisen maatalouden rakennemuutos jatkuu. Tilakoko kasvaa ja tilojen lukumäärä alenee. Suuri osa tilojen peltoalan kasvusta tapahtuu siten, että lopettavat maatilayritykset vuokraavat peltonsa tuotanoaan jatkaville ja kasvattaville viljelijöille. Uusi Maa- ja metsätalousyritysten taloustilasto pyrkii osaltaan kuvaamaan tapahtuvaa rakennemuutosta. Kun maa- ja metsätalousministeriön (MMM) tietopalvelukeskuksen ylläpitämän maatilarekisterin mukaan Suomessa oli vuonna 2005 vajaat 70000 maatilaa, niin samaan aikaan verohallinnon rekisterien mukaan maatilatalouden verovelvollisia (MVL) yksiköitä oli yli 145000. Uudessa tilastossa julkaistaan tietoja ensisijaisesti maatilarekisteriin kuuluvista MVL:n mukaan verotetuista yrityksistä. Tämän leikkausalueen ulkopuolisesta ryhmästä käytetään nimitystä “passiiviyksikkö” ja niiden osalta julkaistaan ainoastaan kokonaistason tietoja.

Nyt ensimmäistä kertaa julkaistava tilasto korvaa viitevuodesta 1973 vuoteen 2004 toimitetut Maatilatalouden yritys ja tulotilaston, sekä Maatilatalouden tulo- ja verotilaston. Uusi tilasto julkaistaan kokonaisuudessaan ainoastaan Tilastokeskuksen internet-palvelussa. Koska uusi tilasto perustuu lähdeaineistoina käytettävien verotietojen osalta kokonaisaineistoon, voidaan yrityskohtaisia tietoja julkaista jopa kuntatasolla. Tämän tilaston liitteenä julkaistavat tietokantataulukot korvaavat aiemmissa painetuissa julkaisuissa esitetyt tilastotaulukot. Tietokantataulukot mahdollistavat aiempaa monipuolisempien tarkastelujen tekemisen, koska vanhaa ”sivurajoitetta” ei ole enää olemassa. Tietokantatauluista voidaan tehdä rajoitettuja poimintoja vain kulloinkin kiinnostuksen kohteena olevista aiheista. Aiemmissa tilastoissa oli mahdollista julkaista pääosin vain yhden ulottuvuuden taulukoita, kun nyt julkaistavissa tietokantatauluissa on pääsääntöisesti vähintään kaksi ulottuvuutta, esimerkiksi tuotantosuunta maakunnittain.

Uuden tilaston kohdeperusjoukko on muodostettu maataloushallinnon ja verohallinnon rekisteritietojen yhdistelmästä. Yhdistelyn seurauksena syntyneestä tilastoyksiköstä käytetään nimitystä maatilayritys. Tätä edeltävien tilastojen kohdeperusjoukko rajattiin yksinomaan tilastollisen maatilarekisterin pohjalta, jolloin tilastoyksikkönä oli maatila. Maa- ja metsätalousyritysten taloustilasto 2005:n kohdeperusjoukkoon (em. leikkausalue) kuuluu kaikkiaan 66830 maatilayritystä, joista luonnollisten henkilöiden omistuksessa oli 60124 yritystä, verotusyhtymien omistuksessa 4083 yritystä, kuolinpesien omistuksessa 2592 yritystä ja loput 31 yritystä olivat muiden juridisten omistusmuotojen hallinnassa. Tilastollisen maatilarekisterin mukaan Suomessa oli vuonna 2005 kaikkiaan 69517 aktiivista maatilaa, joten kyseiseen rekisteriin kuuluvista maatiloista ainoastaan 2687 jää tämän tilaston perusjoukon ulkopuolelle, koska niiltä saatuja tuloja ei veroteta maatilatalouden verolainsäädännön mukaan: ts. kyseiset tilat ovat joko ns. harrastetiloja tai kuuluvat elinkeinoverotuksen piiriin

Lähde: Maa- ja metsätalousyritysten taloustilasto, Tilastokeskus

Lisätietoja: Hannu Maliniemi (09) 1734 2796, etunimi.sukunimi@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ari Tyrkkö


Päivitetty 12.12.2007

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Maa- ja metsätalousyritysten taloustilasto [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-304X. 2005, 1. Johdanto . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 5.10.2022].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/mmtal/2005/mmtal_2005_2007-12-12_kat_001_fi.html