Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Betalningsbalans och utlandsställning 2020, juli

Tabellbilaga 4. Betalningsbalans 2016, miljoner euro

  År 2015 12 mån. glidande summa 2016/09 2016/10
1. Bytesbalans -870 -1 498 261 261
1.1 Varor 1 865 584 263 18
1.2 Tjänster -1 608 -2 213 -193 -113
1.3 Primära inkomster 1 194 2 002 310 496
1.4 Sekundära inkomster -2 321 -1 871 -119 -141
2. Kapitalbalans 160 95 15 13
3. Finansiell balans -2 024 -11 596 91 -1 059
3.1 Direktinvesteringar -15 764 15 939 729 487
3.2 Portföljinvesteringar -2 805 -8 251 3 862 1 799
3.3 Övriga investeringar 21 810 -19 743 -3 784 -2 558
3.4 Finansiella derivat -5 047 140 -856 -791
3.5 Valutareserv -219 320 140 3
4. Restpost -1 314 -10 193 -184 -1 332
1) Statistiken blir slutlig inom drygt två år efter statistikårets utgång
2) Värdena i tabellen visar nettoflöden under perioden
3) Finansiell balans = tillgångar - skulder

Källa: Betalningsbalans och utlandsställning, Statistikcentralen

Förfrågningar: Tapio Kuusisto 029 551 3318, Saana Ranta-Ruona 029 551 3375, maksutase@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 15.12.2016

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Betalningsbalans och utlandsställning [e-publikation].
ISSN=2342-3471. oktober 2016, Tabellbilaga 4. Betalningsbalans 2016, miljoner euro . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 26.9.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/mata/2016/10/mata_2016_10_2016-12-15_tau_004_sv.html