Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Betalningsbalans och utlandsställning 2019, november

Tabellbilaga 2. Utländska tillgångar och skulder efter sektor kvartalsvis 2016, miljoner euro

  År/kvartal
2015/Q3 2015/Q4 2016/Q1 2016/Q2 2016/Q3
Tillgånger S1 Totala ekonomin -21 969 -58 677 26 518 -36 102 -19 137
S11 Icke-finansiella företag -6 324 -6 852 5 673 -13 940 -6 474
S121 Centralbanken -850 -9 176 25 517 414 11 649
S122 Övriga monetära finansinstitut -10 129 -31 985 4 605 -10 446 -18 018
S123 Penningmarknadsfonder -67 -97 -150 57 13
S124 Kollektiva fondföretag utom penningmarknadsfonder -200 990 -182 201 2 125
S125+S126+S127 Övriga finansinstitut financiella serviceföretag och koncerninterna finansinstitut och utlåningsföretag 896 232 233 1 077 1 552
S128+S129 Försäkringsföretag och pensionsinstitut 934 181 1 026 174 335
S1311 Staten -5 021 -8 694 -5 258 -11 108 -6 193
S1313 Lokalförvaltning 43 21 4 10 6
S1314 Socialskyddsfonder -1 494 -3 560 -5 046 -2 588 -4 382
S14+S15 Hushåll och hushållens icke-vinstsyftande organisationer 242 262 97 48 252
Skulder S1 Totala ekonomin -23 172 -53 766 31 554 -39 878 -14 789
S11 Icke-finansiella företag -10 302 -4 430 5 984 -17 990 -4 574
S121 Centralbanken -97 89 230 -10 267
S122 Övriga monetära finansinstitut -6 451 -39 606 34 989 -6 857 -906
S123 Penningmarknadsfonder 1 -11 36 -36 20
S124 Kollektiva fondföretag utom penningmarknadsfonder 4 193 341 212 96
S125+S126+S127 Övriga finansinstitut financiella serviceföretag och koncerninterna finansinstitut och utlåningsföretag 1 608 474 329 505 -135
S128+S129 Försäkringsföretag och pensionsinstitut -9 56 46 -233 54
S1311 Staten -3 641 -6 342 -4 631 -10 015 -3 781
S1313 Lokalförvaltning 91 143 -41 -8 -13
S1314 Socialskyddsfonder -4 375 -4 332 -5 728 -5 445 -5 816
S14+S15 Hushåll och hushållens icke-vinstsyftande organisationer - - -1   -
Netto S1 Totala ekonomin 1 203 -4 912 -5 036 3 776 -4 348
S11 Icke-finansiella företag 3 978 -2 422 -310 4 050 -1 900
S121 Centralbanken -752 -9 265 25 287 424 11 382
S122 Övriga monetära finansinstitut -3 678 7 621 -30 384 -3 589 -17 112
S123 Penningmarknadsfonder -68 -86 -186 93 -7
S124 Kollektiva fondföretag utom penningmarknadsfonder -204 798 -524 -11 2 030
S125+S126+S127 Övriga finansinstitut financiella serviceföretag och koncerninterna finansinstitut och utlåningsföretag -712 -242 -95 572 1 687
S128+S129 Försäkringsföretag och pensionsinstitut 943 125 979 407 280
S1311 Staten -1 380 -2 352 -627 -1 093 -2 412
S1313 Lokalförvaltning -48 -122 45 18 18
S1314 Socialskyddsfonder 2 881 773 681 2 857 1 434
S14+S15 Hushåll och hushållens icke-vinstsyftande organisationer 242 262 98 48 252
1) Statistiken blir slutlig inom drygt två år efter statistikårets utgång.

Källa: Betalningsbalans och utlandsställning, Statistikcentralen

Förfrågningar: Tapio Kuusisto 029 551 3318, Saana Ranta-Ruona 029 551 3375, maksutase@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 15.12.2016

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Betalningsbalans och utlandsställning [e-publikation].
ISSN=2342-3471. oktober 2016, Tabellbilaga 2. Utländska tillgångar och skulder efter sektor kvartalsvis 2016, miljoner euro . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 29.1.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/mata/2016/10/mata_2016_10_2016-12-15_tau_002_sv.html