Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Betalningsbalans och utlandsställning 2019, november

Tabellbilaga 1. Finlands betalningsbalans, månadsvärden 2016, miljoner euro

  År/månad
2015/10 2015/11 2015/12 2016/01 2016/02 2016/03
1. Bytesbalans 236 58 27 -113 109 -136
1.1 Varor 239 8 70 -113 133 29
1.2 Tjänster -126 -112 -128 -61 -83 -79
1.3 Primära inkomster 303 342 265 285 282 130
1.4 Sekundära inkomster -180 -180 -180 -224 -224 -216
2. Kapitalbalans 17 17 17 17 17 17
3. Finansiell balans 85 -7 905 2 936 -1 259 -839 -2 825
3.1 Direktinvesteringar -145 -3 100 -512 9 923 3 473 -202
3.2 Portföljinvesteringar 3 409 -3 812 -4 480 -12 970 -597 6 058
3.3 Övriga investeringar -3 034 -1 434 7 967 3 393 -4 307 -8 748
3.4 Finansiella derivat -147 628 -1 -1 337 229 134
3.5 Valutareserv 1 -187 -38 -267 363 -67
4. Restpost -168 -7 980 2 892 -1 163 -964 -2 706
1) Statistiken blir slutlig inom drygt två år efter statistikårets utgång.
2) Värdena i tabellen visar nettoflöden under perioden.
3) Finansiell balans = tillgångar - skulder

Källa: Betalningsbalans och utlandsställning, Statistikcentralen

Förfrågningar: Tapio Kuusisto 029 551 3318, Saana Ranta-Ruona 029 551 3375, maksutase@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 13.5.2016

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Betalningsbalans och utlandsställning [e-publikation].
ISSN=2342-3471. mars 2016, Tabellbilaga 1. Finlands betalningsbalans, månadsvärden 2016, miljoner euro . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 23.1.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/mata/2016/03/mata_2016_03_2016-05-13_tau_001_sv.html