Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Betalningsbalans och utlandsställning 2020, juli

Tabellbilaga 4. Finlands betalningsbalans 2014, miljoner euro

  År 2013 12 mån. glidande summa 2014/10 2014/11
1. Bytesbalans -2 383 -3 005 381 326
1.1 Varor 83 154 177 58
1.2 Tjänster -1 662 -1 246 46 82
1.3 Primära inkomster 1 715 439 287 314
1.4 Sekundära inkomster -2 518 -2 352 -128 -128
2. Kapitalbalans 196 144 12 12
3. Finansiell balans -6 355 -4 848 899 1 059
3.1 Direktinvesteringar 1 045 -9 207 302 741
3.2 Portföljinvesteringar -5 240 12 218 902 -3 183
3.3 Övriga investeringar -389 -6 167 -325 4 061
3.4 Finansiella derivat -2 540 -1 601 36 -490
3.5 Valutareserv 769 -92 -16 -70
4. Restpost -4 169 -1 987 507 721
1) Statistiken blir slutlig inom drygt två år efter statistikårets utgång
2) Värdena i tabellen visar nettoflöden under perioden
3) Finansiell balans = tillgångar - skulder

Källa: Betalningsbalans och utlandsställning, Statistikcentralen

Förfrågningar: Mira Malhotra 029 551 3411, Tapio Kuusisto 029 551 3318, maksutase@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds


Uppdaterad 15.01.2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Betalningsbalans och utlandsställning [e-publikation].
ISSN=2342-3471. november 2014, Tabellbilaga 4. Finlands betalningsbalans 2014, miljoner euro . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 25.9.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/mata/2014/11/mata_2014_11_2015-01-15_tau_004_sv.html