Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Maarakennuskustannusindeksi 2010 = 100, painorakenne

Osaindeksi ja paino, %
Pohjara-
kenteet
Maara-
kenteet
Kalliora-
kenteet
Pääl-
lysteet
Kunnallis-
tekniset
järjestelmät
Betoni-
rakenteet
Tekniset
ja muut
järjestelmät
Kokonais-
indeksi
Murskaus-
työt 1)
Katujen
ylläpito 1)
Teiden
ylläpito 1)
Ratojen
ylläpito 1)
Ylläpidon
kokonais-
indeksi 1)
10 36 11 14 14 9 6 100   43 37 20 100
Panosnimike                          
1 Työvoima 12,5 19,2 21,3 13,9 20,3 25,3 16,9 18,6 22,7 12,9 7,4 31,5 14,6
1.1 Palkat 7,2 11,0 11,6 7,8 11,8 14,1 9,6 10,5 12,5 8,5 4,4 20,7 9,4
1.2 Välilliset palkat 4,8 7,0 7,7 4,5 7,8 9,7 6,1 6,8 7,3 4,1 2,9 7,9 4,4
1.3 Matka- ja päivärahat 0,5 1,3 2,0 1,6 0,7 1,5 1,2 1,3 2,9 0,3 0,1 2,9 0,8
2 Oma kalusto 10,1 15,0 11,8 17,4 19,5 0,9 9,3 13,5 55,7 14,6 8,9 24,7 14,5
2.1 Pääoman poisto 4,4 5,4 5,4 4,2 7,0 0,4 3,5 4,8 14,7 5,6 2,5 8,2 5,0
2.2 Korot ja vakuutukset 1,0 1,7 1,6 0,8 2,3 0,1 1,2 1,4 2,0 1,3 1,2 3,8 1,8
2.3 Korjaus, huolto
ja kulutusosat
2,2 3,3 2,8 3,7 3,5 0,2 1,5 2,8 18,3 2,8 3,3 7,4 3,9
2.4 Polttoaineet ja energia 2,6 4,6 1,9 8,7 6,8 0,2 3,1 4,5 20,7 4,9 1,9 5,3 3,9
3 Ostetut konepalvelut 4,8 10,5 14,9 1,9 4,0 8,0 4,3 7,7 9,5 35,7 41,4 15,9 33,9
4 Ostetut kuljetuspalvelut 2,4 12,3 18,6 9,8 6,8 5,0 6,6 9,9 5,4 19,2 20,5 13,2 18,5
5 Materiaalit 63,1 31,5 21,2 51,0 41,4 47,3 56,6 40,6 0,0 9,4 12,2 6,9 9,9
5.1 Maa- ja kiviaines 4,6 25,1 0,5 12,9 9,9 1,0 0,6 12,9 0,03 4,3 4,7 2,7 4,1
5.2 Sementti- ja
betonituotteet
46,9 0,6 7,7 0,1 6,4 14,5 2,1 8,1 0,0 0,1 0,1 0,0 0,1
5.3 Bitumit ja
muovituotteet
2,7 2,1 0,3 36,5 17,4 3,8 1,1 9,0 0,0 0,6 1,0 0,4 0,7
5.4 Puutavara 1,2 0,3 0,1 0,0 1,6 8,4 1,0 1,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
5.5. Metallituotteet 4,1 2,5 4,5 0,0 5,5 18,0 27,7 5,9 0,0 0,3 0,4 0,3 0,4
5.6 Muut materiaalit
ja tarvikkeet
3,6 0,9 8,1 1,5 0,6 1,6 24,2 3,5 0,0 4,0 5,9 3,5 4,6
6 Työmaan
yhteiskustannukset
7,1 11,5 12,3 6,0 8,0 13,6 6,4 9,8 6,6 8,1 9,6 7,8 8,6
6.1 Työnjohto 4,7 8,2 8,8 4,9 5,2 8,0 5,4 6,8 5,4 5,7 6,2 5,5 5,8
6.2 Työmaatoimisto 1,3 1,6 2,8 0,9 1,4 3,7 0,2 1,7 0,7 2,1 2,8 1,7 2,3
6.3 Suunnittelu ja
muut palvelut
1,2 1,7 0,7 0,2 1,4 1,9 0,9 1,3 0,5 0,4 0,5 0,6 0,5
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

1) Erillisindeksi


Päivitetty 3.10.2013

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Maarakennuskustannusindeksi [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-4063. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 29.1.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/maku/maku_2013-10-03_men_001.html