Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastosta ei enää tuoteta uusia tietoja.

Kuvaus

Tilastosta ilmenee luottokannan ja uusien nostettujen antolainojen jakaantuminen luotonantaja- ja luotonsaajasektoreittain, luotonsaajatoimialoittain, rahoitusvaateittain sekä luoton käyttötarkoituksen mukaan. Tilastokeskus kerää myös tietoja pienlainayritysten toiminnasta osana luottokantatilastoa.

Tilaston koko kuvaus.

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Luottokanta [verkkojulkaisu].
ISSN=2342-2602. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 3.12.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/lkan/meta.html