Finlands officiella statistik

Inrikes sjötrafik

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
Transporterna inom inrikes sjötrafik minskade år 2020
10.6.2021
År 2020 uppgick de totala transporterna inom godstrafiken i inrikes sjötrafik till totalt 7,5 miljoner ton. Detta omfattar både varor som transporteras med fartyg och flottning av råvirke. Transporterna sjönk med 29 procent jämfört med år 2019. Mest transporterades oljeprodukter, råmineraler och cement samt råvirke. Kvantitativt sett ökade transporten av styckegods och gödningsmedel mest. Av varorna transporterades 95 procent med fartyg och resten var flottning av råvirke. Utöver varor transporterades år 2020 totalt 2,9 miljoner passagerare inom inrikes sjötrafik, av vilka 0,2 miljoner på de inre vattenvägarna och 2,7 miljoner längs kusten.

Beskrivning: Statistiken över inrikes sjötrafik innehåller uppgifter om fartygstransport av gods och passagerare till och från hamnar belägna inom landet. Statistiken beskriver också råvirkesflottning. I statistiken presenteras också trafik- och transportmängder för inrikesfarten för kanaltrafikens del.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: sjöfart, inrikestrafik, trafik, inrikes sjötrafik, godstrafik, passagerartrafik, sjötrafik, kustfart, flottning.
Statistik efter nyckelord >>>
Förändring: Flera trafikstatistikgrenar övergår från Traficom till Statistikcentralen
30.1.2020
År 2020 börjar Statistikcentralen publicera flera officiella statistikgrenar med anknytning till trafik.

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inrikes sjötrafik [e-publikation].
ISSN=2670-1960. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 17.6.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kvliik/index_sv.html