Suomen virallinen tilasto

Palkkasummakuvaajat

Tuottaja: Tilastokeskus
Tiedot:

Tuorein julkistus:
Palkkasumma laski kesä-elokuussa 1,6 prosenttia vuodentakaisesta
14.10.2020
Tilastokeskuksen tietojen mukaan koko talouden palkkasumma oli kesä-elokuussa 1,6 prosenttia pienempi kuin vastaavana ajanjaksona vuotta aiemmin. Elokuussa koko talouden palkkasumma väheni 2,7 prosenttia edellisvuodesta. Vuosi sitten kesä-elokuussa koko talouden palkkasumma kasvoi 3,1 prosenttia.

Seuraava julkistus:
13.11.2020

Kuvaus: Palkkasummakuvaajat ovat indeksejä, jotka kuvaavat palkkasumman kehitystä kuukausittain eri toimialoilla. Palkkasumma tarkoittaa yritysten maksamien bruttomääräisten palkkojen summaa. Palkkasummaindeksit eivät sisällä työsuhdeoptioita, mutta bonuspalkat ja muut kertaluontoiset palkkiot sisältyvät indeksiin. Laskenta perustuu muutosestimointiin. Toimialoittainen summa lasketaan niiden yritysten tiedoista, joilla on vertailukelpoinen palkkatieto sekä tarkasteltavalta kuukaudelta että edellisen vuoden vastaavalta kuukaudelta. Näin saaduista summista lasketaan toimialalle vuosimuutos. Vuosimuutoksen laskennassa otetaan huomioon myös aloittaneiden ja lopettaneiden yritysten vaikutus, yritysjärjestelyt ja toimialojen muutokset. Tällä vuosimuutoksella korotetaan edellisen vuoden vastaavan kuukauden palkkasummaindeksiä. Uusimmat indeksiluvut voivat muuttua hieman aineiston kertymisen ja yritysten ilmoittamien tietojen muutosten vuoksi. Aineiston täydentymisestä johtuen tiedot päivittyvät julkistuksissa yli vuoden ajan.
Lue koko kuvaus >>>
Asiasanat: indeksit, julkinen sektori, palkat, suhdannevaihtelut, toimialat, yksityinen sektori, yritykset.
Tilastot asiasanoittain >>>
Muutos: Palkkasummakuvaajien huhtikuun 2020 tiedot julkaistaan käyttäen tulorekisteriaineistoa
12.6.2020
Tilastokeskus julkaisee kesäkuussa 2020 palkkasummakuvaajat koskien huhtikuun 2020 tietoja.

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Palkkasummakuvaajat [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-6109. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 21.10.2020].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/ktps/index.html