Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Lönesummaindex 2021, april

Publicerad: 13.3.2020

Lönesumman ökade under november-januari med 2,5 procent från året innan

Enligt Statistikcentralens uppgifter var lönesumman för hela ekonomin under november–januari 2,5 procent större än under motsvarande period året innan. I januari ökade lönesumman för hela ekonomin med 4,6 procent jämfört med föregående år. Under november–januari för ett år sedan ökade lönesumman för hela ekonomin med 4,9 procent.

Tremånaders årsförändring av lönesumman, % (TOL 2008)

Tremånaders årsförändring av lönesumman, % (TOL 2008)

Källa: Lönesummaindex, Statistikcentralen

Förfrågningar: Heidi Myllylä 029 551 3473, palvelut.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko

Publikationen i pdf-format (282,8 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor

Figurer
Revideringar i denna statistik

Uppdaterad 13.3.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Lönesummaindex [e-publikation].
ISSN=1798-6117. januari 2020. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 17.6.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ktps/2020/01/ktps_2020_01_2020-03-13_tie_001_sv.html