Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Lönesummaindex 2020, november

Lönesummaindex 2019, november

2019
november
Offentliggöranden
Tabeller

Tabellbilagor

Figurer
Revideringar i denna statistik