Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Lönesummaindex 2020, december

Lönesummaindex 2018, oktober

2018
oktober
Offentliggöranden
Tabeller

Tabellbilagor

Figurer
Revideringar i denna statistik