Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Lönesummaindex 2019, november

Lönesummaindex 2013, september

2013
september
Offentliggöranden
Tabeller

Tabellbilagor

Figurer
Revideringar i denna statistik