Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Lönesummaindex 2020, juli

Lönesummaindex 2011, november

2011
november
Offentliggöranden
Tabeller

Tabellbilagor

Figurer