Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Lönesummaindex 2019, november

Lönesummaindex 2010, februari

2010
februari
Offentliggöranden
Tabeller

Tabellbilagor

Figurer