Denna statistik har lagts ned.

Nya uppgifter produceras inte längre om statistiken.

Denna sida är arkiverad.

Tabellbilaga 2. Uppgifter om ekonomin i kommunerna och samkommunerna i Fasta Finland kvartalsvis (inkl. interna poster), miljoner euro 1)

  2:a kvartalet
Kommuner Samkommuner
2020 Förändring, % 2020 Förändring, %
Resultaträkning:        
Verksamhetens intäkter totalt 5 458 -1,5 8 893 -2,1
Försäljningsintäkter 2 151 -3,8 8 115 -1,9
Avgiftsintäkter 612 -16,3 332 -9,1
Understöd och bidrag 301 14,1 86 -26,4
Övriga verksamhetsintäkter 2 394 3,6 360 9,3
Förändring av produktlager (+/-) 0   0 -58,4
Tillverkning för eget bruk 126 15,6 3 -0,3
Verksamhetens kostnader totalt 21 316 0,2 8 822 1,1
Personalkostnader 6 612 0,4 3 740 1,6
Köp av kundtjänster 7 453 1,4 1 163 -5,0
Köp av övriga tjänster 3 262 -4,6 2 100 2,2
Material, förnödenheter och varor 888 -3,2 1 040 -1,2
Understöd 1 095 4,1 173 12,8
Övriga verksamhetskostnader 2 006 3,1 606 8,4
= Verksamhetsbidrag (+/-) -15 733 0,7 75 -79,6
1) Uppgifterna omfattar affärsverk samt interna poster mellan olika uppgifter i kommunen/samkommunen. Verksamhetskostnaderna omfattar utgifter för tillverkning för eget bruk. Förändringarna har beräknats jämfört med föregående år.

Källa: Kommunekonomi kvartalsvis, 2:a kvartalet 2020, Statistikcentralen

Förfrågningar: Jens Melfsen 029 551 2578, Karen Asplund 029 551 3611, kommunekonomi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jan Nokkala


Uppdaterad 21.08.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Kommunekonomi kvartalsvis [e-publikation].
ISSN=2343-4120. 2:a kvartalet 2020, Tabellbilaga 2. Uppgifter om ekonomin i kommunerna och samkommunerna i Fasta Finland kvartalsvis (inkl. interna poster), miljoner euro 1) . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 29.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ktan/2020/02/ktan_2020_02_2020-08-21_tau_002_sv.html