Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastosta ei enää tuoteta uusia tietoja.

Tämä sivu on arkistoitu.

Julkaistu: 31.8.2018

Manner-Suomen kuntien toimintakulut kasvoivat 2,2 prosenttia tammi-kesäkuussa 2018

Vuoden 2018 tammi-kesäkuussa Manner-Suomen kuntien ulkoiset toimintakulut olivat 2,2 prosenttia suuremmat kuin edellisen vuoden vastaavana ajanjaksona. Ulkoiset toimintatuotot vähenivät 1,2 prosenttia. Kuntien verotulot olivat 11,6 miljardia euroa ja valtionosuudet 4,4 miljardia euroa. Kuntayhtymien ulkoiset toimintakulut kasvoivat 6,2 prosenttia ja toimintatuotot 4,3 prosenttia. Tiedot ilmenevät Tilastokeskuksen kuntatalous neljännesvuosittain -tilastosta, jota varten kerättiin tietoja Manner-Suomen 80 kunnalta ja 70 kuntayhtymältä.

Kuntien ja kuntayhtymien talouden ulkoisia neljännesvuositietoja, miljoonaa euroa 1)

  2. neljännes
Kunnat Kuntayhtymät
2018 Muutos, % 2018 Muutos, %
Toimintatuotot yhteensä 3 366 -1,2 7 489 4,3
Toimintakulut yhteensä 18 176 2,2 7 084 6,2
Vuosikate 1 624 -10,4 374 -21,6
Lainakanta 15 899 2,0 3 681 15,1
1) Toimintakulut sisältävät omaan käyttöön valmistuksen menoja. Muutos on laskettu edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna.

Kuntien ja kuntayhtymien talous

Manner-Suomen kuntien toimintakulut ilman sisäisiä eriä olivat vuoden 2018 ensimmäisellä puoliskolla 18,2 miljardia euroa. Kasvua edellisen vuoden tammi-kesäkuuhun verrattuna oli 2,2 prosenttia. Ulkoisia toimintatuottoja oli 3,4 miljardia. Toimintatuotot vähenivät 1,2 prosenttia.

Kunnat saivat vuoden 2018 tammi-kesäkuussa verotuloja 11,6 miljardia euroa ja valtionosuuksia 4,4 miljardia euroa. Verotulot kasvoivat edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna 2,5 prosenttia, kun taas valtionosuudet vähenivät 0,6 prosenttia. Näistä eristä muodostuva verorahoitus oli Manner-Suomessa asukasta kohden 2 926 euroa. 1) Kuntien yhteenlaskettu vuosikate oli 1,6 miljardia euroa. Vuosikate heikkeni 10,4 prosenttia vuoden takaisesta.

Lainakanta kasvoi Manner-Suomen kunnilla toisen vuosineljänneksen aikana 0,3 prosenttia, ollen kesäkuun lopussa 15,9 miljardia euroa. Asukasta kohden laskettuna lainakanta oli 2 899 euroa. 2) Investointimenoja oli 11,4 prosenttia enemmän kuin edellisen vuoden tammi-kesäkuussa, yhteensä 1,2 miljardia euroa.

Manner-Suomen kuntayhtymien ulkoiset toimintakulut olivat 2018 tammi-kesäkuussa 7,1 miljardia euroa. Kasvua edellisen vuoden vastaavasta ajanjaksosta oli 6,2 prosenttia. Ulkoiset toimintatuotot olivat 7,5 miljardia euroa, ja ne kasvoivat 4,3 prosenttia. Kuntayhtymien yhteenlaskettu vuosikate heikkeni viime vuodesta 21,6 prosenttia ja oli 0,4 miljardia euroa.

Kuntayhtymien investointimenot olivat vuoden 2018 alkupuoliskolla 0,5 miljardia euroa. Edellisen vuoden vastaavasta ajanjaksosta ne kasvoivat 19,5 prosenttia. Lainakanta kasvoi 6,3 prosenttia vuoden 2018 ensimmäisen vuosineljänneksen lopusta ja oli kesäkuun lopussa 3,7 miljardia euroa.

Tietoa tilastosta

Kuntatalous neljännesvuosittain -tilasto on 1.–3. neljänneksellä otostutkimus, joka kuvaa Manner-Suomen kuntien ja kuntayhtymien talouden kehitystä neljännesvuosittain. Neljännen neljänneksen tilastojulkistusta varten tiedot kerätään kaikilta Manner-Suomen kunnilta ja kuntayhtymiltä. Kuntatalous neljännesvuosittain -tilaston tiedot ovat ennakollisia ja ne tarkentunevat tulevissa julkaisuissa.

Otostutkimukseen perustuvia 1.–3. neljänneksen kunta- ja kuntayhtymäkohtaisia tietoja ei julkaista. Neljännen neljänneksen tiedonkeruussa kunnilta ja kuntayhtymiltä saadut tilinpäätösarviotiedot julkaistaan yksikkötasolla vuoden 2017 tiedoista alkaen Tilastokeskuksen internetsivuilla kuntien ja kuntayhtymien raportoimat taloustiedot -tietokannassa.

Kuntatalous neljännesvuosittain -tilastossa julkistetut tiedot eivät ole suoraan vertailukelpoisia kuntien ja kuntayhtymien talous neljännesvuosittain -tilaston tietoihin liikelaitosten erilaisen käsittelytavan vuoksi. Kuntatalous neljännesvuosittain -tilastossa liikelaitokset yhdistetään peruskuntien ja -kuntayhtymien tietoihin, kun taas vuosina 2013–2015 julkaistussa kuntien ja kuntayhtymien talous neljännesvuosittain -tilastossa näin ei tehty.


1) Väestötietona on käytetty Manner-Suomen väkilukua 31.12.2017.
2) Väestötietona on käytetty Manner-Suomen väkilukua 31.12.2017.

Lähde: Kuntatalous neljännesvuosittain, 2. neljännes 2018, Tilastokeskus

Lisätietoja: Jens Melfsen 029 551 2578, Karen Asplund 029 551 3611, kuntatalous@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ville Vertanen

Julkaisu pdf-muodossa (225,2 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Laatuselosteet
Tietojen tarkentuminen

Päivitetty 31.08.2018

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kuntatalous neljännesvuosittain [verkkojulkaisu].
ISSN=2343-4112. 2. vuosineljännes 2018. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 23.9.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/ktan/2018/02/ktan_2018_02_2018-08-31_tie_001_fi.html