Detta är arkivinnehåll som inte längre uppdateras.

Gå till den uppdaterade statistiksidan.

Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Kommunekonomi kvartalsvis 2020, 4:e kvartalet

Publicerad: 7.2.2018

Årsbidraget för kommunerna i Fasta Finland 3,2 miljarder euro år 2017

Enligt uppgifterna om bokslutsprognoser år 2017 var det sammanräknade årsbidraget för kommunerna i Fasta Finland 0,5 miljarder euro större än i bokslutet året innan. Årsbidraget förstärktes särskilt på grund av att verksamhetskostnaderna minskade med 2,1 procent och skatteinkomsterna ökade med 2,0 procent. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens statistik över kommunekonomin kvartalsvis, för vilken uppgifter om bokslutsprognoser år 2017 samlades in från alla 295 kommuner och 134 samkommuner i Fasta Finland.

Statsandelar, skatteinkomster, årsbidrag och lånestock per invånare i kommunerna i Fasta Finland 2007–2017*

Statsandelar, skatteinkomster, årsbidrag och lånestock per invånare i kommunerna i Fasta Finland 2007–2017*
Som befolkningsuppgift för åren 2007–2016 har folkmängden per 31.12 använts för resp. år. I prognosuppgifterna för år 2017 har folkmängden per 31.12.2016 använts.

*Bokslutsprognoser

Kommunernas och samkommunernas ekonomi

Enligt uppgifterna om bokslutsprognoser minskade de sammanräknade verksamhetskostnaderna exkl. interna poster för kommunerna i Fasta Finland år 2017 med 2,1 procent från året innan och uppgick till 35,7 miljarder euro. De externa verksamhetsintäkterna minskade med 5,9 procent jämfört med år 2016 och år 2017 uppgick de till 7,2 miljarder euro. I bokslutsprognoserna för år 2017 var verksamhetsbidraget totalt -28,2 miljarder euro, medan det i bokslutet år 2016 var -28,4 miljarder euro.

Enligt kommunernas prognoser ökade skatteinkomsterna med 2,0 procent från året innan och uppgick till 22,4 miljarder euro år 2017. Statsandelarna minskade för sin del med 3,3 procent till 8,5 miljarder euro. Skattefinansieringen som utgörs av dessa två poster ökade med totalt 0,5 procent. Skattefinansieringen per invånare var 5 649 euro enligt bokslutsprognoserna för år 2017 1) . I Fasta Finland var kommunernas sammanlagda årsbidrag 3,2 miljarder euro. Jämfört med år 2016 var ökningen 18,9 procent. År 2017 uppskattade totalt 7 kommuner att årsbidraget kommer att vara negativt, medan årsbidraget enligt uppgifterna om utfallet året innan var negativt i 14 kommuner.

Enligt bokslutsprognoserna var lånestocken hos kommunerna i Fasta Finland 16,0 miljarder euro i slutet av år 2017, vilket per invånare var 2 921 euro 2) . Lånestocken minskade med 0,6 procent under året. Till investeringar använde kommunerna 0,6 procent mindre pengar än året innan, totalt 3,4 miljarder euro.

I bokslutsprognoserna för år 2017 var de externa verksamhetskostnaderna hos samkommunerna i Fasta Finland totalt 13,5 miljarder euro och de externa verksamhetsintäkterna totalt 14,3 miljarder euro. Verksamhetskostnaderna ökade med 8,6 procent och verksamhetsintäkterna med 8,1 procent. Årsbidraget var på samma nivå som året innan, 0,7 miljarder euro.

Samkommunerna uppskattade att deras investeringsutgifter uppgick till 1,0 miljarder euro år 2017, vilket är en ökning med 17,5 procent från år 2016. Samkommunernas lån uppskattades till 3,4 miljarder euro i slutet av år 2017. Detta är 8,1 procent mer än i bokslutet för år 2016.

Information om statistiken

Statistiken över kommunekonomin kvartalsvis är under 1:a–3:e kvartalet en urvalsundersökning som beskriver den kvartalsvisa utvecklingen av ekonomin i kommunerna och samkommunerna i Fasta Finland. Uppgifterna för statistikpubliceringen gällande fjärde kvartalet samlas in från alla kommuner och samkommuner i Fasta Finland. Uppgifterna i statistiken över kommunekonomin kvartalsvis är preliminära och kan revideras i kommande publiceringar.

Uppgifter om kommuner och samkommuner för 1:a–3:e kvartalet, som baserar sig på en urvalsundersökning, publiceras inte. Uppgifter om bokslutsprognoser från kommuner och samkommuner för fjärde kvartalet publiceras på enhetsnivå fr.o.m. uppgifterna för år 2017 på Statistikcentralens webbplats i en databas för kommunernas och samkommunernas rapporterade ekonomiuppgifter .

Uppgifterna som publiceras i statistiken över kommunekonomin kvartalsvis är inte direkt jämförbara med uppgifterna i statistiken över kommunernas och samkommunernas ekonomi kvartalsvis eftersom affärsverken behandlas olika i dem. I statistiken över kommunekonomin kvartalsvis sammanslås affärsverken med uppgifterna om primärkommuner och -samkommuner, medan så inte var fallet i statistiken över kommunernas och samkommunernas ekonomi kvartalsvis, som publicerades under åren 2013–2015.


1) Som befolkningsuppgift har man använt folkmängden i Fasta Finland 31.12.2016.
2) Som befolkningsuppgift har man använt folkmängden i Fasta Finland 31.12.2016.

Källa: Kommunekonomi kvartalsvis, 4:e kvartalet 2017, Statistikcentralen

Förfrågningar: Jens Melfsen 029 551 2578, Karen Asplund 029 551 3611, kommunekonomi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen

Publikationen i pdf-format (227,2 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor

Revideringar i denna statistik

Uppdaterad 07.02.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Kommunekonomi kvartalsvis [e-publikation].
ISSN=2343-4120. 4:e kvartalet 2017. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 9.8.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ktan/2017/04/ktan_2017_04_2018-02-07_tie_001_sv.html