Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastosta ei enää tuoteta uusia tietoja.

Tämä sivu on arkistoitu.

Liitetaulukko 1. Manner-Suomen kuntien ja kuntayhtymien ulkoisia neljännesvuositietoja (sisäiset erät eliminoitu), miljoonaa euroa 1)

  3. neljännes
Kunnat Kuntayhtymät
2017 Muutos, % 2017 Muutos, %
Toimintakate (+/-) -21 123 -1,3 715 10,0
Verotulot 17 443 1,6 0  
Valtionosuudet 6 635 -2,4 0  
Rahoitustuotot 492 5,9 20 28,9
Rahoituskulut 136 -7,0 77 -4,5
Vuosikate (+/-) 3 312 15,2 658 12,5
Poistot ja arvonalentumiset 1 508 1,7 446 6,6
Satunnaiset erät (+/-) 84 -59,3 11 -82,6
Tilikauden tulos (+/-) 1 887 18,2 223 -2,7
Investointimenot yhteensä 2 125 7,4 620 17,9
Lainakanta, neljänneksen lopussa 15 188 2,3 3 226 6,3
1) Tietoihin on yhdistetty liikelaitokset ja sisäiset erät on eliminoitu. Muutos on laskettu edelliseen vuoteen verrattuna.

Lähde: Kuntatalous neljännesvuosittain, 3. neljännes 2017, Tilastokeskus

Lisätietoja: Jens Melfsen 029 551 2578, Karen Asplund 029 551 3611, kuntatalous@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ville Vertanen


Päivitetty 24.11.2017

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kuntatalous neljännesvuosittain [verkkojulkaisu].
ISSN=2343-4112. 3. vuosineljännes 2017, Liitetaulukko 1. Manner-Suomen kuntien ja kuntayhtymien ulkoisia neljännesvuositietoja (sisäiset erät eliminoitu), miljoonaa euroa 1) . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 2.10.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/ktan/2017/03/ktan_2017_03_2017-11-24_tau_001_fi.html