Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastosta ei enää tuoteta uusia tietoja.

Tämä sivu on arkistoitu.

Liitetaulukko 2. Manner-Suomen kuntien ja kuntayhtymien talouden neljännesvuositietoja (sis. sisäiset erät), miljoonaa euroa 1)

  2. neljännes
Kunnat Kuntayhtymät
2017 Muutos, % 2017 Muutos, %
Tuloslaskelma:        
Toimintatuotot yhteensä 5 636 -4,6 7 801 7,1
Myyntituotot 2 370 -9,8 7 137 7,1
Maksutuotot 835 -4,2 314 11,5
Tuet ja avustukset 240 -37,2 84 1,7
Muut toimintatuotot 2 191 8,2 266 4,8
Valmistevarastojen muutos (+/-) 0 -100,0 0 -127,2
Valmistus omaan käyttöön 119 -13,3 2 -21,9
Toimintakulut yhteensä 19 950 -2,7 7 286 8,7
Henkilöstökulut 6 647 -8,3 3 334 4,4
Asiakaspalvelujen ostot 6 311 6,9 875 14,8
Muiden palvelujen ostot 3 235 -3,6 1 631 10,1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat 952 -1,3 882 8,3
Avustukset 1 030 -20,3 98 4,6
Muut toimintakulut 1 776 1,8 466 31,6
= Toimintakate (+/-) -14 196 -1,9 518 -11,4
1) Tiedot sisältävät liikelaitokset sekä kunnan/kuntayhtymän eri tehtävien väliset sisäiset erät. Toimintakulut sisältävät omaan käyttöön valmistuksen menoja. Muutos on laskettu edelliseen vuoteen verrattuna.

Lähde: Kuntatalous neljännesvuosittain, 2. neljännes 2017, Tilastokeskus

Lisätietoja: Jens Melfsen 029 551 2578, Karen Asplund 029 551 3611, kuntatalous@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ville Vertanen


Päivitetty 25.08.2017

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kuntatalous neljännesvuosittain [verkkojulkaisu].
ISSN=2343-4112. 2. vuosineljännes 2017, Liitetaulukko 2. Manner-Suomen kuntien ja kuntayhtymien talouden neljännesvuositietoja (sis. sisäiset erät), miljoonaa euroa 1) . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 29.1.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/ktan/2017/02/ktan_2017_02_2017-08-25_tau_002_fi.html