Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastosta ei enää tuoteta uusia tietoja.

Tämä sivu on arkistoitu.

Liitetaulukko 2. Manner-Suomen kuntien ja kuntayhtymien talouden neljännesvuositietoja (sis. sisäiset erät), miljoonaa euroa 1)

  1. neljännes
Kunnat Kuntayhtymät
2017 Muutos, % 2017 Muutos, %
Tuloslaskelma:        
Toimintatuotot yhteensä 2 559 -5,8 3 926 9,0
Myyntituotot 1 112 -7,0 3 604 9,2
Maksutuotot 403 -3,4 151 12,0
Tuet ja avustukset 108 -45,3 40 0,5
Muut toimintatuotot 936 3,1 130 3,7
Valmistevarastojen muutos (+/-) 0 -100,0 0 -72,2
Valmistus omaan käyttöön 42 -1,7 1 -1,1
Toimintakulut yhteensä 9 614 -1,8 3 483 9,3
Henkilöstökulut 3 203 -8,0 1 589 4,4
Asiakaspalvelujen ostot 3 058 8,7 405 14,4
Muiden palvelujen ostot 1 540 -1,7 789 9,4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat 462 -1,7 442 18,8
Avustukset 491 -18,2 44 -0,8
Muut toimintakulut 860 0,4 214 23,5
= Toimintakate (+/-) -7 013 -0,2 444 6,9
1) Tiedot sisältävät liikelaitokset sekä kunnan/kuntayhtymän eri tehtävien väliset sisäiset erät. Toimintakulut sisältävät omaan käyttöön valmistuksen menoja. Muutos on laskettu edelliseen vuoteen verrattuna.

Lähde: Kuntatalous neljännesvuosittain, 1. neljännes 2017, Tilastokeskus

Lisätietoja: Karen Asplund 029 551 3611, Jens Melfsen 029 551 2578, kuntatalous@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ville Vertanen


Päivitetty 26.05.2017

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kuntatalous neljännesvuosittain [verkkojulkaisu].
ISSN=2343-4112. 1. vuosineljännes 2017, Liitetaulukko 2. Manner-Suomen kuntien ja kuntayhtymien talouden neljännesvuositietoja (sis. sisäiset erät), miljoonaa euroa 1) . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 2.10.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/ktan/2017/01/ktan_2017_01_2017-05-26_tau_002_fi.html