Denna statistik har lagts ned.

Nya uppgifter produceras inte längre om statistiken.

Denna sida är arkiverad.

Revideringar i denna statistik

Förändring från första offentliggörandet 1)

  1:a offentliggörandet, mn € Senaste offentliggörandet, mn € Revidering, mn € Revidering, %
Region Post År Kvartal        
Kommuner Verksamhetens intäkter totalt 2016 1 1 974 1 707 -267 -13,5
2 3 993 3 717 -276 -6,9
Verksamhetens kostnader totalt 2016 1 9 019 8 645 -374 -4,1
2 18 536 18 098 -438 -2,4
Lånestock, i slutet av kvartalet 2016 1 15 116 15 105 -11 -0,1
2 14 895 14 884 -10 -0,1
Samkommuner Verksamhetens intäkter totalt 2016 1 3 284 3 279 -5 -0,1
2 6 696 6 697 1 0,0
Verksamhetens kostnader totalt 2016 1 2 920 2 952 31 1,1
2 6 488 6 490 2 0,0
Lånestock, i slutet av kvartalet 2016 1 2 963 2 963 0 0,0
2 2 999 2 999 0 0,0
1) Uppgifterna har kompletterats med affärsverken och interna poster har eliminerats.

Källa: Kommunekonomi kvartalsvis, 3:e kvartalet 2016, Statistikcentralen

Förfrågningar: Karen Asplund 029 551 3611, kommunekonomi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 25.11.2016

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Kommunekonomi kvartalsvis [e-publikation].
ISSN=2343-4120. 3:e kvartalet 2016, Revideringar i denna statistik . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 31.1.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ktan/2016/03/ktan_2016_03_2016-11-25_rev_001_sv.html