Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastotietoa tästä aiheesta julkaistaan toisen tilaston yhteydessä.

5.4.2022 jälkeen julkaistuja tilastotietoja tästä aiheesta

Tämä sivu on arkistoitu.

Julkaistu: 16.2.2022

Konkurssien määrä lisääntyi tammikuussa 2022 edellisvuodesta

Tilastokeskuksen tietojen mukaan tammikuussa 2022 pantiin vireille 212 konkurssia, mikä on 81 konkurssia (61,8 prosenttia) enemmän kuin edellisvuoden tammikuussa. Henkilötyövuosien määrä konkurssiin haetuissa yrityksissä oli kaikkiaan 998, mikä on 267 henkilötyövuotta (36,5 prosenttia) enemmän kuin edellisvuonna. Vuoden 2020 vastaavaan ajankohtaan verrattuna konkurssien määrä väheni 28,4 prosenttia.

Vireille pannut konkurssit tammikuussa 2020 – 2022

Vireille pannut konkurssit tammikuussa 2020 – 2022
Vuoden takaiseen verrattuna vireille pantujen konkurssien määrä lisääntyi tammikuussa maa-metsä- ja kalatalouden toimialaa lukuunottamatta kaikilla päätoimialoilla. Konkurssit lisääntyivät lukumäärällisesti eniten rakentamisen päätoimialalla. Toimialalla pantiin vireille 42 konkurssia, mikä on 22 konkurssia enemmän kuin vuotta aiemmin.

Vuoteen 2020 verrattuna vireille pantujen konkurssien määrä väheni kaikilla toimialoilla. Suhteellisesti eniten konkurssit vähenivät teollisuus, kaivostoiminta sekä energia- ja vesihuolto toimialalla (50 prosenttia) ja Majoitus- ja ravitsemistoiminnan päätoimialalla (30,6 prosenttia).

Vireille pannuilla konkursseilla tarkoitetaan kalenterivuoden aikana konkurssiin haettuja yrityksiä, yhteisöjä tai luonnollisia henkilöitä. Konkurssin vireilletulo ei läheskään aina merkitse yrityksen tai ammatinharjoittajan "konkurssiin menemistä" ilmaisun varsinaisessa merkityksessä. Konkurssi oikeudenkäyntinä on mutkikas ja monia vaiheita käsittävä oikeusprosessi, jonka eri vaiheissa menettely voi jäädä kesken.

Konkurssilaissa on ollut viime aikoina muutoksia. Konkurssiin hakemista rajoitettiin lakimuutoksella 1.5.2020–31.1.2021 välisenä aikana. Sen jälkeen syyskuun 2021 loppuun oli voimassa lakimuutos, joka esti velkojia hakemasta yritystä konkurssiin lyhytkestoisten maksuvaikeuksien vuoksi. Konkurssitilastosta ei voida suoraan arvioida lakimuutosten vaikutusta konkurssien lukumääriin.

Konkurssiin haetut yritykset ja niiden henkilökunnan määrä toimialan (TOL 2008) mukaan tammikuussa 2022 ja 2021

Toimiala Konkurssit tammikuussa 2022 Konkurssit tammikuussa 2021 Henkilökunnan määrä tammikuussa 2022 Henkilökunnan määrä tammikuussa 2021
Maa-, metsä- ja kalatalous 6 9 12 12
Teollisuus ja kaivostoiminta 14 11 57 166
Rakentaminen 42 20 231 181
Kauppa 37 17 104 38
Kuljetus ja varastointi 16 8 119 59
Majoitus- ja ravitsemistoiminta 25 14 95 95
Muut palvelut 71 50 379 178
Toimiala tuntematon 1 2 1 2
YHTEENSÄ 212 131 998 731

Lähde: Konkurssit 2022, tammikuu. Tilastokeskus

Lisätietoja: Mira Kuussaari 029 551 3538, Tommi Veistämö 029 551 3546, rakenne.tilastot@stat.fi

Vastaava osastopäällikkö: Katri Kaaja

Julkaisu pdf-muodossa (221,2 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Laatuselosteet

Päivitetty 16.02.2022

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Konkurssit [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-4424. tammikuu 2022. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 4.3.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/konk/2022/01/konk_2022_01_2022-02-16_tie_001_fi.html