Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastosta ei enää tuoteta uusia tietoja.

Tämä sivu on arkistoitu.

Julkaistu: 2.4.2014

Käräjäoikeudet ratkaisivat lähes puoli miljoonaa siviiliasiaa vuonna 2013

Vuonna 2013 käräjäoikeuksissa käsiteltiin loppuun 491 700 siviiliasiaa, mikä on lähes 5 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin. Riita-asioita ratkaistiin ennätykselliset 441 700 asiaa, mikä on 4,5 prosenttia edellisvuotta enemmän. Hakemusasioita käsiteltiin 50 000, 8 prosenttia edellisvuotta enemmän. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen tilastosta Käräjäoikeuksien siviiliasioiden ratkaisut.

Käräjäoikeuksien riita-asiat 2000–2013

Käräjäoikeuksien riita-asiat 2000–2013

Edellisten vuosien tapaan enemmistö ratkaistuista riita-asioista (68 %) oli velka- tai saamissuhdetta koskevia asioita. Velka- tai saamissuhdeasioita käräjäoikeuksissa ovat esimerkiksi kulutusluotot (ml. pikavipit) ja luottokorttisaatavat. Kaikkiaan velka- tai saamissuhdeasioita ratkaistiin vuonna 2013 lähes 299 000, mikä on 11 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin. 2000–luvun puolivälin jälkeen alkanut velka- tai saamissuhdeasioiden määrän voimakas kasvu hiipui vuonna 2010, mutta jatkui jälleen vuodesta 2011. Vuonna 2013 kasvu taittui; uusia velka- tai saamissuhdeasioita tuli käräjäoikeuksiin vain parisen tuhatta enemmän kuin edellisenä vuotena. Velka- tai saamissuhdeasioiden lisäksi eniten riita-asioita puitiin asiaryhmissä palvelussopimukset, toimeksianto ja työntulossopimukset (14 %), irtain omaisuus (10 %) sekä huoneenvuokra-asiat (6 %).

Uusia asioita vähemmän, seuraavalle vuodelle siirtyneitä myös vähemmän

Vuonna 2013 käräjäoikeuksiin saapui uusia asioita 5 prosenttia vähemmän kuin vuonna 2012. Väheneminen johtui riita-asioiden määrän pienenemisestä. Määrällisesti eniten vähenivät palvelussopimuksiin, toimeksiantoihin ja työntulossopimuksiin perustuvat velkomukset (esim. puhelinlasku, sähkölasku) sekä irtaimen kauppaan perustuvat velkomukset.

Vuodelta 2012 vuodelle 2013 siirtyneiden asioiden määrä kasvoi ja vuoden 2013 lopussa vireillä olleiden asioiden määrä pieneni verrattuna vuoteen 2012. Vuodelta 2012 vuodelle 2013 siirtyi yli 117 000 vireillä ollutta siviiliasiaa. Määrä on yli 30 prosenttia suurempi kuin vuotta aiemmin. Eniten vuodelta 2012 siirtyi asioita määrällisesti suurimmista asiaryhmistä, kuten velka- ja saamissuhdeasioista ja irtainta omaisuutta koskevista asioista, vaikka niiden käsittelyajat käräjäoikeuksissa ovatkin yleisesti ottaen lyhyitä. Vuoden 2013 lopussa vireillä oli 73 000 siviiliasiaa, mikä on 20 prosenttia vähemmän kuin vuotta aiemmin.

Ratkaisut pääosin kirjallisella valmistelulla

Loppuun käsitellyistä riita-asioista 99,4 prosenttia, 438 900 asiaa, ratkaistiin jo asian valmisteluvaiheessa. Valmistelun kirjallisessa käsittelyssä ratkaistiin 436 500 asiaa ja suullisessa valmistelussa 2 400 asiaa. Käräjäoikeuksien pääkäsittelyyn riita-asioista eteni 0,6 prosenttia loppuun käsitellyistä asioista.

Loppuun käsiteltyjen riita- ja hakemusasioiden määrät ja keskimääräiset käsittelyajat ratkaisuvaiheittain 2012 ja 2013

Asiat/Ratkaisuvaiheet 2013 2012
Loppuun käsitellyt asiat yhteensä Käsittelyaika keskimäärin, kk Loppuun käsitellyt asiat yhteensä Käsittelyaika keskimäärin, kk
Riita-asiat Ratkaisuvaiheet yhteensä 441 695 2,7 422 727 2,3
Kirjallinen valmistelu 436 503 2,6 417 256 2,2
Suullinen valmistelu 2 371 9,8 2 386 9,1
Pääkäsittely 2 821 12,5 3 085 11,4
Hakemusasiat Ratkaisuvaiheet yhteensä 50 032 5,1 46 249 5,2
Kirjallinen valmistelu 46 610 5,0 43 632 5,1
Suullinen valmistelu 1 915 5,6 1 245 7,2
Pääkäsittely 1 507 8,2 1 372 8,2

Vuonna 2013 riita-asioiden käsittelyajat pitenivät kaikissa ratkaisuvaiheissa edelliseen vuoteen verrattuna. Riita-asioista 52 prosenttia ratkaistiin alle kahdessa kuukaudessa ja 94 prosenttia alle puolessa vuodessa. Riita-asioiden kirjallisessa valmistelussa käsittelyyn kului keskimäärin 2,6 kuukautta ja pääkäsittelyyn edenneissä jutuissa keskimäärin 12,5 kuukautta. Keskimääräinen käsittelyaika kaikissa loppuun käsitellyissä riita-asioissa oli 2,7 kuukautta. Hakemusasioiden käsittelyajat pysyivät edellisen vuoden tasolla.

Käsittelyajat vaihtelevat huomattavasti riippuen asian sisällöstä ja käsittelyn ratkaisuvaiheesta. Vuonna 2013 riita-asioista erityisesti merioikeuden, huoneenvuokra-asioiden, velka- tai saamissuhdeasioiden sekä irtainta omaisuutta koskevien asioiden käsittelyajat olivat keskimääräistä käsittelyaikaa lyhyempiä. Pisimpään kestivät pääkäsittelyyn edenneet asiat, jotka koskivat vakuutussopimusta, konkurssia, sopimussuhteen ulkopuolista korvausvastuuta ja aineetonta oikeutta.

Hakemusasioiden käsittelyajat ovat keskimäärin riita-asioiden käsittelyaikoja pidempiä. Hakemusasioissa lyhyimmät käsittelyajat olivat holhousasioissa sekä perintö- ja testamenttioikeuden asioissa, pisimmät pääkäsittelyyn asti edenneissä avio- ja avoliitto-oikeuden asioissa sekä konkurssiasioissa.

Vuonna 2013 loppuun käsittelemistään riita-asioista käräjäoikeudet hyväksyivät kanteen, eli ratkaisivat jutun kantajan vaatimusten mukaisesti, 83 prosentissa tapauksista. Hyväksytyistä kanteista 97 prosenttia oli yksipuolisia tuomioita eli tuomioistuimen ratkaisuja poissa ollutta asianosaista vastaan.


Lähde: Oikeustilastot, Tilastokeskus

Lisätietoja: Heli Hiltunen 09 1734 3314, oikeus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala

Julkaisu pdf-muodossa (14 sivua 301,0 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Laatuselosteet

Päivitetty 2.4.2014

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Käräjäoikeuksien siviiliasioiden ratkaisut [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-1182. 2013. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 2.6.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/koikrs/2013/koikrs_2013_2014-04-02_tie_001_fi.html