Tästä tilastosta on olemassa uudempi julkaisu

Tuorein julkaisu: Kaupan liikevaihtokuvaaja 2021, kesäkuu

Julkaistu: 13.5.2008

Vähittäiskaupan myynti laski maaliskuussa 0,2 prosenttia

Tilastokeskuksen mukaan vähittäiskaupan maaliskuun 2008 myynti oli 0,2 prosenttia pienempi kuin vuotta aiemmin. Myynnin laskuun vaikutti pääsiäisen ajoittuminen tänä vuonna maaliskuulle, kun viime vuonna pääsiäinen oli huhtikuussa. Maaliskuussa kauppapäiviä oli kolme vähemmän kuin viime vuonna vastaavaan aikaan. Myynti tavaratalokaupassa väheni 6,8 prosenttia, mutta päivittäistavarakaupassa kasvua kertyi 4,5 prosenttia. Tukkukaupassa myynti kohosi 5,1 prosenttia edellisvuodesta. Autokaupassa sen sijaan myynti laski 3,7 prosenttia. Koko kaupan myynnin kasvu hidastui maaliskuussa 2,5 prosenttiin.

Vähittäiskaupan tammi-maaliskuun kumulatiivinen vuosimuutos oli 7,1 prosenttia. Autokaupassa myynti oli samalla ajanjaksolla 4,4 prosenttia ja tukkukaupassa 10,9 prosenttia. Koko kaupan myynti kasvoi tammi-maaliskuussa 8,9 prosenttia vuodentakaisesta.

Liikevaihdon vuosimuutos kaupan eri aloilla neljänneksittäin 2007, maaliskuussa 2008 ja koko alkuvuonna 2008, %

 
 
Vuosimuutokset neljänneksittäin % Uusimman
kuukauden vuosimuutos%*
Kumulatiivinen
vuosimuutos**
01-03/07 04-06/07 07-09/07 10-12/07 03/08 01-03/08
Kauppa yhteensä 8,1 7,0 6,3 6,6 2,5 8,9
Autokauppa 9,5 7,8 7,6 -3,7 -3,7 4,4
Tukkukauppa 7,5 7,2 5,6 9,0 5,1 10,9
Vähittäiskauppa 8,7 5,7 6,8 6,9 -0,2 7,1
-päivittäistavarakauppa 6,4 5,1 4,9 7,8 4,5 9,3
-tavaratalokauppa 12,4 4,9 7,6 8,5 -6,8 3,9
*) Vuosimuutos vertaa vuoden 2008 maaliskuuta edellisen vuoden vastaavaan kuukauteen.
**) Kuulatiivinen vuosimuutos vertaa vuoden 2008 tammi-maaliskuuta edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon.

Liiketoiminnan kuukausikuvaajien laskentaa on uudistettu vuoden 2008 toukokuun alussa julkaistavista tiedoista alkaen. Uudistusten yhteydessä on muutettu sekä kuukausikuvaajien laskentamenetelmiä että laskentajärjestelmiä. Uusimpia kuutta kuukautta koskevat tiedot ovat voineet hieman muuttua laskentamenetelmien uudistusten myötä.

Merkittävimmät liiketoiminnan kuukausikuvaajien laskentamenetelmiin tehdyt muutokset koskevat aineiston kertymäjakson ajalta puuttuvien havaintojen, aloittaneiden ja lopettaneiden yritysten sekä ulkomaisten yhteisöjen käsittelyä. Lisätietoja menetelmäuudistuksesta saa Antti Santaharjulta p. (09) 1734 2720.

Lähde: Tukku- ja vähittäiskauppa 2008, maaliskuu. Tilastokeskus

Lisätietoja: Vähittäiskauppa: Marko Tuomiaro (09) 1734 2705 ja Eeva Immonen (09) 1734 3464
Auto- ja Tukkukauppa: Aila Kovanen (09) 1734 3384

Vastaava tilastojohtaja: Hannele Orjala

Katsaukset
Taulukot

Tietokantataulukot

Liitetaulukot

Kuviot

Päivitetty 13.5.2008

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kaupan liikevaihtokuvaaja [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-0912. maaliskuu 2008. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 31.7.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/klv/2008/03/klv_2008_03_2008-05-13_tie_002.html